Millionprojekt hjælper skoler med idræt og bevægelse

Børn spiller fodbold i en idrætstime
Lærere og pædagoger efterspørger viden om, hvordan de kan koble idræt og læring i løbet af en skoledag. Det skal nyt projekt undersøge.
A.P. Møller Fonden har netop bevilget 5 mio. kr. til et projekt, der skal løfte lærere og pædagogers kompetencer i idræt og bevægelse. Projektet er et historisk samarbejde mellem VIA University College, DGI, DIF og Dansk Skoleidræt.

Krop & Kompetencer er navnet på et nyt fyrtårnsprojekt, der rulles ud på alle skoler i Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern, Frederikssund og Slagelse kommuner.

DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College, som står bag projektet, skal i løbet af det næste år uddanne 3.211 lærere og pædagoger fra 43 skoler i at integrere idræt og bevægelse i undervisningen.

Projektet skal klæde lærere og pædagoger på til at kunne leve op til skolereformens krav om mere og bedre idræt og bevægelse.

Bevægelse i alle fag

”Projektet handler både om at løfte idrætstimerne, og at idræt og bevægelse generelt udbredes og får kvalitet som en del af undervisningen i alle fag og i løbet af skoledagen. Vi vil også hjælpe lokale idrætsforeninger med at indgå i skolesamarbejder, ” siger Nina Bundgaard, projektleder for Krop & Kompetencer, DIF.

Undersøgelser viser, at halvdelen af landets lærere og pædagoger er usikre på, hvordan de skal komme i gang med at leve op til skolereformens intentioner om mere bevægelse i skoledagen.

”De efterlyser uddannelse. En reform implementeres ikke fuldstændig på hverken et eller to skoleår. Det tager tid og kræver opkvalificering,” siger Nina Bundgaard.

Unikt partnerskab

Det nationale partnerskab mellem idrætsforeninger og landets største professionshøjskole er unikt.

”De tre landsdækkende organisationer er dem, der ved mest om idræt og bevægelse. Og VIA er den institution, der ved mest om kompetenceudvikling i folkeskolen. Det er et historisk samarbejde,” siger Anne Vinther, chefkonsulent i VIA Efter- og Videreuddannelse.

Sammen er partnerne ved at lave et undervisningskorps bestående af undervisere fra alle fire organisationer. Hvis projektet skal have en effekt er det afgørende, at viden om idræt og bevægelse kobles sammen med viden om læring.

Kobling mellem læring og bevægelse

”Koblingen mellem læring, trivsel og bevægelse er afgørende for lærere og pædagoger. De har brug for at finde ud af, hvorfor det her er vigtigt. Ellers er det svært for dem at agere i,” mener Anne Vinther.

Målet er, at erfaringerne fra pilotprojektet rulles ud nationalt.

Om projektet

Idræt og bevægelse har en fremtrædende placering i skolereformen og kan styrke børns læring, trivsel og sundhed – hvis det gennemføres på et højt fagligt og didaktisk niveau. Mere og bedre idræt og bevægelse integreret i skoledagen stiller dog nye krav til ledere, lærere og pædagoger.

I alt 43 skoler, 791 idrætslærere, 2420 lærere og pædagoger deltager i projektet.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projekt ’Krop & Kompetencer’ med 5 millioner som en del af fondens overordnede folkeskoledonation.

DIF, DGI, VIA University College og Dansk Skoleidræt er projektpartnere.

De fem kommuner - Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern, Frederikssund og Slagelse - prioriterer i forvejen idræt og bevægelse i skolen. Der er tale om både store og små kommuner, store og små skoler, land og by.

Kompetenceløftet gælder både skoleledelsen, lærere, pædagoger til de foreningsfrivillige.

Når pilotprojektet slutter i september 2016 er målet, at det rulles ud nationalt.

Projektet vil desuden undersøge

  • Hvordan kan skolen sikre, at alle elever har 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen?
  • Hvor meget og hvilken type idræt og bevægelse skal der være i den understøttende undervisning?
  • Hvordan kan bevægelse bidrage til variation og bedre læring i den fagopdelte undervisning?
  • Hvordan kan man skabe en rød tråd i idrætsfaget fra skolestart til eksamen i 9. klasse?
  • Hvordan kan alle lærere og pædagoger bidrage til mere idræt og bevægelse i skolen?
  • Hvordan kan kvaliteten i idrætsfaget højnes?
  • Hvordan kan kommune, skole og forening arbejde med at udvikle ”den åbne skole”?

For yderligere information kontakt

Nina Bundgaard
Projektleder for Krop & Kompetencer, DIF
T: +45 20 30 61 68

Troels Rasmussen
Chef for DGI Lab, DGI
T: +45 51 83 68 64

Niels Grinderslev
Generalsekretær, Dansk Skoleidræt
T: +45 61 33 50 18

Anders Halling
Projektleder, VIA University College
T: +45 87 55 19 97

Anne Pøhl
Uddannelses- og HR-chef, DIF
T: +45 20 85 50 00

Download originalfoto