Nye idéer til social- og sundhedsområdet på vej

Projektleder på metodecenter, Michael
Metodecenter for Velfærd i Holstebro har netop ansat en projektleder. Det er Mikael Birkelund Jensen-Johansen, der også tidligere har været med til at starte et center op og søsætte forskningsprojekter.
Mikael Birkelund Jensen-Johansen er ansat som projektleder i Metodecenter for Velfærd i Holstebro med ansvar for forsknings- og innovationsprojekter.

Metodecenter for Velfærd i Holstebro har netop ansat en projektleder. Det er Mikael Birkelund Jensen-Johansen, der også tidligere har været med til at starte et center op og søsætte forskningsprojekter.

Mikael Birkelund Jensen-Johansen har således de seneste to år været med til at etablere og arbejde i Center for forskning & udvikling VIA Sundhedsfremme & Rehabilitering, som er et af forskningscentrene hos VIA University College. Mikael Birkelund Jensen-Johansens forskning har primært haft fokus på psykiske og sociale aspekter ved kræft.

Samtidig med forskningsarbejdet har Mikael Birkelund Jensen-Johansen siden 2010 været underviser i psykologi, psykiatri og kommunikation på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Mikael Birkelund Jensen-Johansen er uddannet psykolog med ph.d. i sundhedspsykologi.

Unikt samarbejde mellem VIA og Holstebro Kommune

“Jeg kender Mikael fra hans arbejde i VIA, og jeg er overbevist om, at han er den rette som projektleder hos Metodecenter for Velfærd i Holstebro. Mikael vil helt sikkert kunne få de høje ambitioner for centrets forsknings- og innovationsarbejde ført ud i livet,” siger Lars Peter Bech Kjeldsen, der er forsknings- og udviklingschef for sundhedsområdet hos VIA University College.

Han fortæller, at Metodecenter for Velfærd er skabt i et unikt samarbejde mellem VIA og Holstebro Kommune. Centret er placeret på VIAs Campus Holstebro.

”Centret skal blandt andet bidrage til at udvikle, afprøve, evaluere og implementere nye indsatser og behandlingsmetoder, som kan forbedre kvaliteten og ressourceudnyttelsen på forskellige kommunale- og uddannelsesmæssige områder,” siger Lars Peter Bech Kjeldsen.

Metodecentret skal sikre mere kvalitet for færre penge

Ellen Greve, der er chef for sundhedsfremme og forebyggelse i Holstebro Kommune, forklarer, at metodecentret blandt andet vil give svar på, hvad der virker og ikke virker i den opgaveløsning, Holstebro Kommune i dag har på social- og sundhedsområdet.

”Medarbejderne på metodecentret er vant til at arbejde med udvikling af ny viden og tænke innovativt. Når vi i samfundet har brug for at få mere kvalitet for færre ressourcer, må vi ofte gøre tingene på en anden måde, end vi gør i dag,” siger Ellen Greve.

’Den virkelige verden’ inddrages i forskningsprojekter

Metodecentret har som mål at samarbejde tæt med fagfolk i kommuner og regioner for at udvikle nye idéer til, hvordan fremtidige løsninger på social- og sundhedsområdet kan se ud. Kommuner, regioner og private organisationer indgår derfor i metodecentrets forsknings- og udviklingsprojekter.

”Vi kvalificerer idéerne ved at sikre, at de hviler på et vidensbaseret grundlag, og vi vurderer idéernes sociale og økonomiske potentiale,” forklarer Mikael Birkelund Jensen-Johansen og tilføjer, at han ser sit nye job som projektleder som fyldt med spændende udfordringer.

Både Mikael Birkelund Jensen-Johansen, Ellen Greve og Lars Peter Bech Kjeldsen håber, at metodecentret vil udvikle metoder, der kan slå igennem på nationalt plan. De mener nemlig, der er store muligheder for, at centret vil kunne gøre en forskel ved at skabe ny viden, som kan bruges af alle, der arbejder med forskellige former for velfærdsydelser målrettet børn, unge og voksne over hele Danmark.

Flere oplysninger fås ved henvendelse til:

Mikael Birkelund Jensen-Johansen, nyansat projektleder hos Metodecenter for Velfærd i Holstebro. 

T: +45 87 55 33 86.
E: mbjj@via.dk

Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef i VIA University College. 

T: +45 87 55 17 16.
E: lpbk@via.dk

Ellen Greve, chef for sundhedsfremme og forebyggelse i Holstebro Kommune.

T: +45 96 11 48 51.
E: ellen.greve@holstebro.dk

Download originalfoto