Verdens første efteruddannelse i resiliens starter i Vejle

Verdens første resiliente innovations- og uddannelsescenter åbner i Vejle
Med etableringen af Resilience House og verdens første innovations- og uddannelsescenter indenfor resiliens demonstrerer Vejle Kommune, hvordan små byer kan vise stor ansvarlighed i forhold til at skabe et robust og bæredygtigt samfund.
Med en bevilling fra Grundejernes Investeringsfond på 1,5 millioner kroner får Vejle verdens første efteruddannelse indenfor resiliens. Investeringsfonden støtter udviklingen af en række kurser i bæredygtig byudvikling, som VIA University College skal stå for at udvikle og gennemføre. Projektet er udsprunget af Green Tech Center, hvor efteruddannelsen får til huse i et kommende Resilience House, og Resilience Lab Denmark.

”Byerne er det svage punkt i en grøn omstilling og i forhold til klimaforandringerne. De er sårbare overfor uvejr, de har et stort forbrug af energi, vand og fødevarer, og de er dyre at vedligeholde og opføre," siger Lotte Thøgersen, uddannelses- og forskningschef for Engineering, VIA University College og formand for bestyrelsen for Resilience Lab Denmark.

En forsvarlig og fremtidssikret byudvikling er derfor en kæmpemæssig og meget kompliceret opgave, hvor mange forskellige løsninger skal indarbejdes til en samlet helhed. Det er denne helhedstænkning, der ligger i resiliensbegrebet.

”Ved at bidrage med et internationalt viden- og uddannelsescenter kan vi få en helt central placering i den verdensomspændende indsats,” siger Lotte Thøgersen.

Danmark er grønt foregangsland

"Danmark er med helt fremme blandt pionererne, når det handler om grønne teknologier indenfor energi, vand og klima, og det er derfor oplagt, at verdens første Resilience Innovations- og Uddannelsescenter placeres her i Danmark," siger Finn Mortensen, CEO for State of Green.

Opgaven med at fremme helhedstanken i byernes fremtidige udvikling og omstilling kræver ikke alene overblik, men også en dybere forståelse af udfordringerne og ikke mindst planlægning og udvikling af helt konkrete løsninger. Her vil Resilience Innovations- og Uddannelsescentret udbyde tværfaglig og helhedsorienteret efter- og videreuddannelse indenfor blandt andet resilient renovering på by- og bygningsniveau samt udvikle modeller for et internationalt samarbejde på resiliensområdet og adressere fælles globale problemer.

Udviklingen er allerede i gang – både i Danmark og i udlandet – og helhedstanken som strategisk indsats på områder som renovering, vandforsyning, spildevandshåndtering, grøn energi og forebyggelse af klimaforandringer i den eksisterende bygningsmasse vinder mere og mere frem.

Vejle – en af 100 Resilient Cities

I december 2013 kom Vejle som eneste nordeuropæiske by i selskab med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, Rom, Durban, Los Angeles, London og New York, der som en del af det globale netværk ’100 Resilient Cities’ samarbejder om at udvikle mere robuste, fremsynede og modstandsdygtige byer.

"Det er helt fantastisk, at den viden, vi har opbygget om byresiliens i Vejle, og det netværk, vi har været en del af de sidste to år, kan bringes i spil for en ny uddannelse og international erhvervssatsning," siger Arne Sigtenbjerggaard, borgmester i Vejle Kommune.

Med etableringen af Resilience House og verdens første resiliente innovations- og uddannelsescenter i Green Tech Center er Vejle Kommune igen med i front og demonstrerer, hvordan små byer kan vise stor ansvarlighed og være med til at skabe et robust og bæredygtigt samfund.

For yderligere information, kontakt venligst:

Jørgen Andersen, direktør for Resilience Lab Denmark / Green Tech Center på telefon 40 53 53 37 eller e-mail: ja@greentechcenter.dk

Læs mere her:

FAKTA om Resilience Innovations- og Uddannelsescenter:

Resilience Innovations- og Uddannelsescentret får til huse i det kommende Resilience House, og over de kommende måneder skal efteruddannelsestilbuddet udvikles af VIA University College, som kommer til at udbyde kurserne støttet af de øvrige partnere Erhvervsakademiet Lillebælt, Rambøll, Vejle Spildevand, Geopartner, Insero, Komfort Klima, Aura Rådgivning, Dansk Industri, Danish Cleantech Hub, Root zone, Act Now, Agile Lean House, Vejle Kommune og Green Tech Center. Det første kursus forventes at starte sommeren 2017. Det er Grundejernes Investerings-fond, der har gjort det muligt at udvikle uddannelsestilbuddet.

FAKTA om foreningen ”Resilience Lab Denmark”:

Ideen til efteruddannelsen i resiliens er udsprunget i foreningen Resilience Lab Denmark, der arbejder på at udbrede viden, netværk, projekter og uddannelse indenfor fremtidens resiliente byløsninger, hvad angår klima, vand, energi og data.  Partnerne bag Resilience Lab Denmark er VIA University College, Vejle Kommune, Vejle Spildevand, Syddansk Universitet, Insero, State of Green, CLEAN, Rambøll, Geopartner, Trefor, AAB, Arkitektskolen og Green Tech Center. Partnerne arbejder alle med de fokusområder, der er omdrejningspunkt for de virksomheder og aktiviteter, der skal foregå i det kommende Resilience Innovations- og Uddannelsescenter. Resilience Lab Denmark er en åben forening og tager gerne imod flere medlemmer.