Professionshøjskolernes forskning er i stærk vækst 

Harald Mikkelsen
Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College og formand for Forskningsstrategisk Initiativ hos Danske Professionshøjskoler.
Antallet af forskningsprojekter og forskningspublikationer er fordoblet på fem år hos landets professionshøjskoler, viser nye tal i en evaluering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fra 2013 til 2018 har VIA University College og landets øvrige fem professionshøjskoler samlet fordoblet antallet af forsknings- og udviklingsprojekter. Samtidig er 73 procent af projekterne gennemført i samarbejde med universiteter eller parter fra praksis.

Dét viser Uddannelses- og Forskningsministeriets evaluering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde.

I den nyligt offentliggjorte evaluering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet står det klart, at også antallet af forskningspublikationer fra professionshøjskolerne er fordoblet på fem år - fra 552 publikationer i 2013 til 1.040 i 2018.

Professionshøjskolernes samlede indsats for forskningsbaseret undervisning har således båret frugt, og det glæder Harald Mikkelsen, der er rektor på VIA University College og formand for Forskningsstrategisk Initiativ hos Danske Professionshøjskoler.

"At professionshøjskolerne på bare fem år har formået at fordoble videnproduktionen er enormt positivt. Udviklingen er ikke bare en kæmpe gevinst for professionshøjskolerne og vores studerende - det kommer hele samfundet til gode. For eksempel når vi gennem forskning skaber ny viden om arbejdet med udsatte børn," påpeger Harald Mikkelsen.

Læreruddannelsen bidrager til udviklingen

Det er blandt andet læreruddannelsen, der tegner den positive udvikling. Her er der fra 2013 til 2018 udgivet ca. 1.300 forskningspublikationer inden for feltet.

At læreruddannelsen har fået et stærkere forskningsbaseret udgangspunkt, gavner i sidste ende børn og unges læring og udvikling i folkeskolen.

"Professionshøjskolernes forskning er praksisrettet og altså tæt koblet på den virkelighed, hvor forskningen skal bringes i spil. Det betyder, at når det for eksempel drejer sig om læreruddannelsen, så har børnene effekt af de resultater, vi opnår i forskningen," fremhæver Harald Mikkelsen.

Øget samarbejde med eksterne aktører

Den positive udvikling inden for forskning og udvikling er i høj grad bundet op på professionshøjskolernes samarbejde med eksterne aktører, både private og i stat, regioner og kommuner.

Størstedelen af alle professionshøjskolernes forskningsprojekter er således udviklet i samarbejde med en eller flere parter, blandt andet kommuner og andre uddannelsesinstitutioner.

Helt konkret er 73 procent af professionshøjskolernes forskningsprojekter udviklet i fællesskab med et eller flere universiteter, både danske og internationale. Ligeledes er 73 procent af professionshøjskolernes forskningsprojekter et samarbejde med aktører i blandt andet kommuner og regioner.

Yderligere oplysninger fås hos:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College og formand for Forskningsstrategisk Initiativ hos Danske Professionshøjskoler.
Mobiltelefon: 87 55 10 01.
E-mail: hm@via.dk