Sæt gang i udviklingen nu! Vi kommer ikke tilbage til normalen

Finn Kræfting
Finn Kræfting, adjunkt og ledelseskonsulent ved VIAs efter- og videreuddannelse.      Foto: VIA University College 
Coronapandemien vil sætte nye standarder, og den vil føre os ind i en ny virkelighed. Det er naivt at tro, at vi kommer tilbage til ’normalen’, når vi kommer på den anden side. Derfor er det nu, fundamentet skal støbes for virksomhedens fremtidige forretningsgrundlag.

Næsten dagligt læser vi indlæg, hvor erhvervsledere med truende udsigter for forretningen og ansatte i både offentlige og private organisationer med frygt for deres job ønsker sig tilbage til normaliteten. Tilbage til det normale og tiden efter corona. ”Når vi kommer på den anden side”, som nogle med håb og fortrøstning siger.

Nogle tilkendegiver, at den svenske pandemi-model klart havde været at foretrække, så det hele formentlig kunne være meget hurtigere overstået.

Om det er den danske, svenske eller måske en helt tredje model, der viser sig at være den mest hensigtsmæssige – eller mindst skadelige – skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er dog sikkert, at vi ikke kender svaret endnu.

Tiden efter pandemien – den nye virkelighed

Tilsvarende kender vi heller ikke tiden efter pandemien. Men uanset hvor langstrakt og pinefuldt forløbet end bliver, skal vi indstille os på, at vi aldrig vender helt tilbage til ’normalen”. Sorry to say!

Uanset pandemi-model er det en kendsgerning, at vi i Danmark – som i alle andre samfund i verdensøkonomien – vil komme til at stå med en regning, der skal betales. Vi så hurtigt de første konsekvenser med tabte ordrer og omsætning, der forsvandt fra den ene dag til den anden, hårdt ramte brancher og virksomheder, stigende arbejdsløshed og vigende boligpriser.

Luftfartsindustrien er et eksempel på krisens afgørende indhug – i første omgang påbudsreguleret men på sigt sandsynligvis også adfærdspåvirket.

Vi har alle set de mennesketomme lufthavne i nyhederne samt giganterne af fly, der er parkeret i lange rækker. Krisen har mærkbart vist sin effekt med mistede arbejdspladser og konkursramte virksomheder som resultat. Og spørgsmålet er, om vi kommer til at se den samme passagerefterspørgsel igen efter krisen?

Måske ikke. Vi har taget digitale kommunikationsværktøjer til os gennem krisen og lært, at andre arbejdsformer og adfærd kan være mere effektivt og langt billigere end fysiske møder. Især på tværs af landegrænser. Et eksempel på, hvordan digitaliseringen er forøget i løbet af krisen, som muligvis vil ændre vores forbrugsmønster og adfærd fremadrettet.

Hertil kommer effekten af emner som klima, miljø og bæredygtighed, som vil indtage sin plads i debatten igen efter et ensidigt mediefokus på corona de seneste måneder. 

Sæt turbo på udviklingen

Ikke kun luftfartsselskabernes forretning vil ændre sig.

Uden at kunne forudsige udfaldet efter corona for danske virksomheder, skal vi indstille os på, at det ikke bliver det samme igen. Vi vil stå med en økonomisk recession og stigende krav til effektivitet og værdi blandt kunder og markeder i hastig forandring.

Netop i krisetider er det ofte en rigtig god idé at investere og sætte turbo på virksomhedens innovation og forretningsudvikling for at sikre virksomhedens konkurrenceevne og robusthed på den lange bane. Det kan være en stor opgave, men her er bud på hvilke opgaver tilpasningen til den nye virkelighed kan indeholde:

1. Se forretningen efter i sømmene

En af de første opgaver er at gennemgå virksomheden eller organisationen grundigt for at undersøge, hvor der ligger potentialer for enten effektivisering eller i forbedringer af kundeoplevelsen. Det kan f.eks. være processer i produktionsmiljøer, logistik, IT, HR og marketing.

Opgaven kræver typisk en grundig analyse af virksomhedens værdikæde, kompetencer og ressourcer. I begge tilfælde vil potentielle løsninger ofte være forbundet med digitale teknologier og værktøjer.

2. Tænk i netværk

I dag – og i den nye virkelighed – er kundernes forventninger til tilgængelighed, engagement, kundetilpasning, dialog og samarbejde anderledes end tidligere. Vi skal væk fra tidligere tiders transaktions- og relations-tankegang og i stedet betragte og håndtere kunderne som vores vigtigste netværk.

Opgaven kræver, at vi organiserer os fladt og dynamisk og skaber rum for lederskab i netværk, hvis vi skal lykkes. Vi bliver nødt til at bryde de interne barrierer ned og rykke stolene tættere sammen for at kunne levere ensartet og konsistent i kunderejsen – på tværs af organisationen.

3. Sæt fokus på eksperimenter og innovation

Tidligere har innovation været forbundet med store investeringer og meget langstrakte lineære processer. Det havde en række fordele, men det gik for langsomt! Tilpasningen og udviklingen i den nye virkeligelighed skal ske hurtigt og langt mere agilt. Det kræver, at vi udvikler, lærer og tilpasser os kundernes behov langt hurtigere end tidligere. Hertil kommer forventninger fra kunder om inddragelse og bidrag til udviklingen.

Opgaven går ud på at sætte fokus på eksperimenter og læring i organisationen. Eksempelvis med mindre teams, som udvikler og afprøver nye løsninger og beta-versioner, som hurtigt tilpasses og videreudvikles baseret på kundernes umiddelbare respons.

4. Glem dine darlings – forny din forretningsmodel

Innovation er ikke blot et spørgsmål om processer og produkter. Det handler også om organisering og markedsføring. Elementer, der alle optræder i virksomhedens måde at drive forretningen på – forretningsmodellen.

Opgaven består i at kortlægge, om virksomhedens forretningsgrundlag eller -model kan tænkes radikalt anderledes. Kan man eksempelvis forstille sig, at kunderne får en større tilfredshed og loyalitet, hvis de tilbydes abonnementsordninger frem for transaktionssalg? Kan man forestille sig helt nye løsninger og værditilbud til kunderne ved at indgå helt nye partnerskaber? Skal man nødvendigvis selv eje produktionsapparatet, eller kan det leases? 

5. Kommunikér dine værdier og værditilbud med ansvarlighed

Det sidste element handler om kommunikation af den værdi, som virksomheden tilbyder, og som den i øvrigt ønsker at stå for. Sidstnævnte har med årene fået en større og større betydning. Forbrugerne deler erfaringer, holdninger og meninger på sociale medier som aldrig før, og virksomhederne er generelt langt mere transparente.

Opgaven handler derfor om at udvikle og tilpasse virksomhedens værditilbud i takt med, at læring og innovation skaber nye muligheder og værdi. Herunder også virksomhedens generelle værdier og samfundsansvar.

For mange små og mellemstore virksomheder handler det i øjeblikket mest om at få løst udfordringerne på den korte bane. Men tiden er knap, og det er også nu, virksomhedens langsigtede platform skal sikres.

Det kræver indsigt, kompetencer og tid. Tre essentielle faktorer, som mange virksomhedsejere og ledere ikke nødvendigvis har mest af lige i øjeblikket. Undersøg derfor mulighederne for at opbygge egne eller medarbejdernes kompetencer og søg hjælp ved eksterne partnere – eventuelt finansieret ved diverse støtteordninger.

Sæt gang i udviklingen nu! Vi kommer ikke tilbage til normalen.

Ovenstående debatindlæg var bragt i Jyllands-Posten i sektionen Finans den 8. maj 2020

Se indlægget i Jyllands-Posten her:

Kontakt for yderligere oplysninger:

Finn Kræfting er ledelseskonsulent og adjunkt på VIA University College, hvor han bl.a. underviser på diplomuddannelsen Engineering Business Administration, EBA

Mobiltelefon: 87 55 19 07
E-mail: finn@via.dk