Skive er i superligaen med den åbne skole

Skive DNA
De studerende på Læreruddannelsen i Skive er med til at udvikle nye undervisningsforløb sammen med lærere, erhvervslivet, kunstnere og institutioner i området. 
En ressourcebank – SkiveDNA - med eksemplariske undervisningsforløb koblet op på lokale samarbejdspartnere, har set dagens lys i Skive. Ifølge Anette Lind (S), børne- og undervisningsordfører, er det essensen af, hvad skolereformen står for. Lærere og lærerstuderende fra Skive samarbejder med projektet.

Skive er i superligaen med den åbne skole

”Det er en fantastisk tanke, at SkiveDNA er kommunens livsalfabet. Her deler man viden og mærker hele egnens puls. Det her er essensen af, hvad vi vil med folkeskolereformen. I er gået nye veje – jeg håber, det vil smitte af andre steder i landet”. Sådan sagde Anette Lind, folketingspolitiker, Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, efter besøg på VIA Læreruddannelsen i Skive, hvor hun var til release-party for den nye SkiveDNA.

En del af den nye folkeskolereform handler netop om Den åbne skole. Og ifølge Thomas Thorning er SkiveDNA med til at understøtte det tema.

”Med SkiveDNA åbner skolen sig jo mod omverdenen og lokalsamfundet. Og de nye fagligheder, der kommer i spil er med til at kvalificere undervisningen og eleverne endnu mere,” siger Thomas Thorning.

Skiveegnens guld deles ud

SkiveDNA er en ressourcebank med undervisningsforløb til alle skoler i kommunen. Forløbene er koblet op på lokale partnere som erhvervslivet, kunstnere og forskellige institutioner. Og både uddannede lærere og studerende fra læreruddannelsen i Skive er samarbejdspartnere. Og flere studerende har været med til at udvikle og afprøve flere undervisningsforløb.

Studerende er medudviklere

Julie Svenningsen, lærerstuderende, har været med til at udvikle og gennemføre et undervisningsforløb med teambuilding for elever i overbygningen. 

”Det her er en opgave, jeg selv vil kunne bruge, når jeg selv skal ud og undervise. Samarbejde i fokus og det er en god måde at ruste eleverne til sociale udfordringer og nye fællesskaber. Arbejdet med SkiveDNA er en rigtig relevant opgave for os som lærerstuderende,” siger Julie Svenningsen og tilføjer, at flere skoler har efterspurgt forløbet, der nu bliver et fast tilbud til egnens skoler.

Samarbejde med lokalsamfundet

I skoleåret 2014-15 har Skive Kommunes skoleafdeling haft 12 lærere ansat til at udvikle en digital portal med de forskellige undervisningsforløb til brug for skolens kommuner. Rent fysisk sidder lærerne på Læreruddannelsen i Skive, hvor de er tæt på læreruddannelsen og de lærerstuderende. 

Line Barbara Pedersen, lærer, har været med til at skabe SkiveDNA. Hun er begejstret for projektet. ”Her mødes virkeligheden og skolen. Skiveegnens ”guld” sættes sammen med læring,” siger Line Barbara Pedersen. 

Og hun bliver støttet af en lokal biavler, Aksel Bundgaard fra Jebjerg. 

”Det er et fantastisk projekt. Det er givende for børn at komme ud og se det, de lærer i praksis. Som repræsentant for erhvervslivet glæder jeg mig meget til at være med,” siger Aksel Bundgaard.

Kan overføres til alle lokalsamfund

Det er projektleder Trine Nors, Skive Kommune, enig i. Hun siger også, at der tale om eksemplariske undervisningsforløb, der kan afvikles i alle lokalsamfund. 

”Eleverne skal se virkeligheden og det arbejdsliv, der foregår uden for skolen. Nu har vi sat det i system med både rammer og læringsmål, så det er nemt at gå til for alle skoler. Og konceptet kan nemt overføres til andre lokalsamfund,” siger Trine Nors. 

Fremover bliver det et fast element i undervisningen på læreruddannelsen, at de studerende deltager i arbejdet med SkiveDNA.

Kontaktinformationer:

For yderligere oplysninger kontakt:

Thomas Thorning, lektor og stedfortræder VIA Læreruddannelsen Skive

T: 87 55 32 07

E: tt@via.dk

Eller

Trine Nors, projektleder og udviklingskonsulent i Skive Kommune

T: 99 15 55 92

E: trno@skivekommune.dk

Fakta om SkiveDNA

Den åbne skole er en del af den nye skolereform. Her lægges der op til, at undervisningen skal foregå i samarbejde med folk uden for skolen. Folk som har en anden faglighed at byde ind med. I SkiveDNA er der indtil videre indgået 70 partnerskaber med virksomheder, foreninger, uddannelser og institutioner, og flere melder sig hele tiden på banen.

Se mere på www.skivedna.dk