Stærke dagtilbud kræver dygtige pædagoger 

Rektor Harald Mikkelsen
Rektor Harald Mikkelsen.   Foto: Arkiv
Investeringer i dagtilbud giver store samfundsmæssige gevinster. Derfor er det et skridt i den rigtige retning, at regeringens børnepakke lægger op til bedre uddannelse af pædagoger.

I sidste uge fremlagde regeringen sit dagtilbudsudspil med et stærkt fokus på at styrke kvaliteten af de mindstes hverdag, læring og trivsel i vuggestuer, dagplejer og børnehaver.

Hos professionshøjskolerne, som hvert år uddanner 3-4.000 nye pædagoger, videreuddanner pædagoger og dagtilbudsledere i hele landet og sammen med kommuner producerer ny viden til brug i daginstitutionerne, mener vi, at det er på høje tid, de mindste prioriteres.

Vi kan derfor kun bifalde, at regeringen prioriterer at løfte kvaliteten af dagtilbud, og at det sker gennem uddannelsesløft af kommende og nuværende pædagoger og ledere. Det er et vigtigt sted at sætte ind.

En tidlig indsats er altafgørende

Det er efterhånden bredt anerkendt, at de første år af børns liv er helt afgørende for deres videre liv. Nobelprismodtager og økonom James Heckman har eksempelvis påvist, at investeringer i dagtilbud giver store samfundsmæssige gevinster.

Jo tidligere i barnets liv, man investerer, des bedre er blandt andet skoleresultater og jobmuligheder. Der er derfor kun gode grunde til at højne kvaliteten i vores dagtilbud, uanset hvilken bundlinje man regner efter.

I den sammenhæng viser både dansk og udenlandsk forskning, at uddannet pædagogisk personale og efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale har en positiv betydning for kvaliteten.

Den uddannede pædagogiske medarbejder på blå stue er ganske enkelt bedre til eksempelvis at opmuntre og understøtte Marie, Isam og Agnes til kognitivt udfordrende aktiviteter.

Pædagoguddannelsen gøres up-to-date

Som uddannere af kommende og nuværende pædagoger og dagtilbudsledere vil professionshøjskolerne gøre vores til at uddanne dem bedst muligt med nyeste viden til at træde ud i vuggestuer og børnehaver og skabe trygge, gode læringsmiljøer med en styrket pædagogisk læreplan som rammesætter.

Derfor vil vi på tværs af alle pædagoguddannelser i landet sørge for, at uddannelsen er helt up-to-date til virkeligheden.

Det gør vi ved at efteruddanne underviserne på pædagoguddannelsen, tilpasse fag på uddannelsen, udarbejde nyt undervisningsmateriale på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan og i det hele taget sikre det bedst mulige videngrundlag for pædagoguddannelsen og efteruddannelsestilbuddene.

Det kræver en stor fælles indsats fra blandt andet politikerne på Christiansborg, kommuner, forældre og uddannelses- og videnaktører, hvis vi i Danmark skal lykkes med at styrke dagtilbuddene.
Som uddannelsesansvarlige for både pædagogernes grunduddannelse og som udbydere af kompetenceløft til pædagogiske ledere og personale i hele landet er professionshøjskolerne klar til at tage vores del af ansvaret.

Vi er allerede i fuld gang. Regeringens udspil er endnu et skridt i den rigtige retning mod at nå i mål med at give alle små børn den bedste start på livet. Det skal vi gøre for både børnenes og for samfundets skyld.

 

Ovenstående debatindlæg blev bragt på Altinget.dk den 4. maj 2017.