Stor bevilling til nyt musik- og kulturhus i Nørre Nissum

kulturhus
Den tidligere uddannelsesleder på læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum Svend Aage Povlsgaard har stået i spidsen for initiativgruppen til det nye musik- og kulturhus. Og det glæder formanden for beboerforeningen, at den lokale forankring er stærk.
Realiseringen af et nyt kultur- og musikhus i Nørre Nissum ved Lemvig er kommet et stort skridt nærmere med ny millionbevilling.

I godt tre år har en lille gruppe ildsjæle i Nørre Nissum arbejdet på at etablere et nyt musik- og kulturhus med koncertsal, øvelokaler og plads til kreativ udfoldelse i de gamle seminariebygninger, der i dag huser VIAs læreruddannelse i Nørre Nissum. Nu er de kommet et stort skridt nærmere målet efter en donation på otte millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – bedre kendt som A.P. Møller Fonden.

Styregruppen bag projektet består af repræsentanter fra VIA University College, Nørre Nissum Borgerforening samt Skolebyen Nørre Nissum. Her er glæden over nyheden om bevillingen naturligvis stor.

”Vi er selvfølgelig meget glade for den flotte bevilling fra A.P. Møller Fonden. Det giver os mod på, at vi kan lykkes med det her projekt. Vi har planer om at totalrenovere den gamle lovsangssal ud mod Gudumvej samt en række tilstødende undervisnings- og øvelokaler. Derudover vil vi gerne etablere en åben café, så byen får et nyt flot samlingssted for musik, teater, foredrag og mange andre lokale kulturaktiviteter,” forklarer Ove Damgaard, der er formand for Nørre Nissum Borgerforening

I dag bruger borgerforeningen og en lang række andre aktører i og omkring Nørre Nissum allerede festsalen og kantinen på VIA til en række beboer- og kulturarrangementer.  

En stærk lokal forankring

Den tidligere uddannelsesleder på læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum Svend Aage Povlsgaard har stået i spidsen for initiativgruppen til det nye musik- og kulturhus. Og det glæder formanden for beboerforeningen, at den lokale forankring er stærk.

”Projektet er et eksempel på, hvordan et stærkt lokalt samarbejde og samspil mellem uddannelser, kulturliv, beboere og ildsjæle gavner kulturlivet i en landsby som Nørre Nissum. Vi vil gerne give de bestående lokaler et nyt liv, så de kan udnyttes på en endnu bedre og bæredygtig måde til gavn for lokalsamfundet. Både læreruddannelsen, HF-afdelingen og kostskoleafdelingen, efterskolerne, seniorhøjskolen og de små lokale musik- og kulturforeninger vil forhåbentligt få deres daglige gang i huset, som bliver åbent for alle” siger Ove Damgaard.

Håber på opbakning fra kommunen

Næste skridt i projektet er ifølge borgerforeningsformanden at få den sidste finansiering på plads.

Med A.P. Møller Fondens støtte på otte millioner, VIA University Colleges støtte på fire millioner samt en bevilling fra Færch Fonden på 500.000 er der nu i alt samlet 12,5 millioner ind.

Etableringsomkostningerne er vurderet til 14.8. mio. kr., så der mangler altså 2,3 mio.kr., før finansieringen er helt på plads.

”Vi håber også, at Lemvig Kommune vil se positivt på at hjælpe os med at få de sidste midler på plads. Det har vi tidligere oplevet ved andre lignende projekter, så det har vi da også en forventning om vil gøre sig gældende her. For det er et fantastisk projekt, der løfter hele Nørre Nissum som kultur- og uddannelsesby,” siger Ove Damgaard.

Yderligere oplysninger

Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for læreruddannelsen i VIA
Mail: ej@via.dk
Tlf.: 87 55 30 15

Casper Grud Nielsen, journalist i VIA
Mail: grud@via.dk
Tlf.: 87 55 15 16

Ove Damgaard, formand for Nørre Nissum borgerforening
Mail: ove.damgaard@mail.dk
Tlf.: 97 89 19 89

Svend Aage Povlsgaard, tovholder for styregruppen
Mail: spovlsgaard@icloud.com
Tlf.: 51 41 71 12