Studerende sætter fokus på integration

Studerende i Aarhus sætter fokus på integration af flygtninge
Socialrådgiveruddannelsen afholder konference med fokus på integration. Formålet med konferencen er at bidrage med fakta, informationer og debat, som kan afklare og skabe ny viden indenfor emnet. Foto: Arkiv.
Socialrådgiverstuderende samler fagfolk og eksperter om et af tidens vigtigste emner. De afholder en konference ’International Social Work Day ’ på VIAs Campus Aarhus C, tirsdag den 15. marts.

Integration af flygtninge er et af tidens mest omtalte emner. Det udtrykker Sara Sabuhi og Minna Gudrun Borazjani Wünsche, studerende fra VIA Socialrådgiveruddannelsen, der arrangerer konferencen.

’International Social Work Day’ er et globalt arrangement, der giver socialrådgivere mulighed for at udtrykke international solidaritet og tage vigtige emner op til debat og udredning. Emnet for dette års arrangement er Promoting the Dignity and Worth of Peoples.

Integration som knudepunkt

På ’International Social Work Day’ sætter de fokus på, hvad der kan gøres for at styrke integrationen. Sammen med lektor Maja Juul-Olsen arrangerer Sara Sabuhi og Minna Gudrun Borazjani Wünsche, tirsdag den 15. marts, en konference om emnet.

Konferencen bliver afholdt på VIA University College Campus C, i Ceresbyen. Blandt foredragsholderne er blandt andet Rådmand Rabi Azad Ahmad og kriminalpræventiv konsulent for Århus Kommune Socialforvaltning Steffen Saigusa Nielsen.

”Formålet med dagen er at sætte fokus på arbejdet med integration i socialrådgiverfaget. Vi ønsker at få udbredt viden om, hvordan man møder og arbejder med målgruppen, og herunder at sætte fokus på kulturforståelser i feltet”. Understreger Minna Gudrun Bo-razjani Wünsche.

Derudover har hun et ønske om at skabe dialog og debat om emnet, med den forventning at få et brugbart udfald af arrangementet.

For yderligere informationer kontakt:

Lektor Maja Juul-Olsen, mjo@via.dk, +45 87 55 33 33

VIA University College, via@via.dk, +45 87 55 00 00

Programmet for konferencen International Social Work Day:

Konferencen starter kl. 12.30 i fælles fora i C1.32 (Atriet i C-fløjen) på Via University College, Campus C, Ceres byen 24, 8000 Aarhus C

Kl 12.30: Velkomst v. Sara og Minna

Kl 12.35: Sekretariatsleder af Det bolig sociale Fællesekretariat Jens Winther: Om relationer, kulturforståelse og/eller forskelle.

Kl.12.55: Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Rabi Azad Ahmad om egen op-vækst i Gellerup knyttet an til kulturforståelse og relations dannelse.

Kl 13.15: Pause – og kort præsentation af workshops – studerende må vælge 2 af de i alt 4 workshops.

Kl 13.30: Workshop 1

A) Mød to ”fortællinger” om mødet mellem borger og socialrådgiver v. Mahmoud Halimah journaliststuderende og Rona Naghizadeh uddannet psykolog og arbejder som frivillig nødhjælpsarbejder.

B) Indsatsbord: integration i beskæftigelsesmæssige sammenhæng – hvordan griber vi mødet mellem borger og socialrådgiver an?  Ved afdelingsleder Bjarke Møller, Jobcenter Aarhus, Integration og Fleksjob.

C) Om radikalisering og/eller hvordan arbejder man som socialrådgiver i dette felt? Ved rådmand Rabi Azad Ahmad, Karolina Dam – mor til konvertit søn, Steffen Saigusa Nielsen, kriminalpræventiv konsulent for Århus kommune socialforvaltning og Århus politikreds.

D) Kulturvinkel: Hvad betyder socialrådgiverens kulturforståelse for det konkrete sociale arbejde? V. Marianne Skytte, lektor, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet/KBH. og Jens Winther, Det Bolig Sociale Fællessekretariat.

Kl. 14.20: fælles i C1.32 igen ”Journalist Louise Love er på pletten” + Kaffe og sødt

Kl. 14.40: Workshop 2 afholdes

Kl. 15.30: Workshop afholdere: Hvilke væsentlige budskaber fik I øje på?

Kl. 15.45: Afrunding v. Sara og Minna