Styrket parløb mellem VIA og Aarhus Kommune

Rektor for VIA University College Harald Mikkelsen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard
Rektor for VIA University College Harald Mikkelsen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard underskrev den 11. august en ny samarbejdsaftale mellem de to parter.
VIA University College og Aarhus Kommune har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale, hvor ambitionen er at samskabe løsninger på samfundsmæssige udfordringer og dermed bidrage til udviklingen af et bedre samfund
Smilene var store, da rektor for VIA University College Harald Mikkelsen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard, den 11. august, underskrev en ny samarbejdsaftale mellem de to parter.

”Vi er glade for samarbejdsaftalen, som vi ser som en styrkelse og udbygningsmulighed af det gode samarbejde, der allerede eksisterer i dag. Kombinationen af VIAs to store campusmiljøer i Aarhus C og Aarhus N og landets næststørste kommune skaber virkelig potentiale for nyudvikling og nytænkning på flere niveauer,” siger rektor Harald Mikkelsen, VIA University College.

Han understreger, at samarbejdsaftalen er helt i tråd med VIAs strategiske fokus på et stærkt samfundsengagement, øget fokus på erhvervslivet og en mere smidig organisation.  


Få verden til Aarhus

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard ser også et stort potentiale i det tættere samspil mellem VIA og kommunen, der på en lang række områder kan understøtte hinandens strategier og målsætninger. 

”I Aarhus Kommune arbejder vi målrettet på at tiltrække udenlandske studerende til byen ved at skabe et godt studiemiljø, etablere studieboliger og i det hele taget lave en god og tryg ramme for et vellykket studieliv. I den forbindelse er VIA en rigtig vigtig samarbejdspartner for os i forhold til at lykkes med ambitionen om Aarhus som global studiemetropol,” siger Jacob Bundsgaard.

Den nye samarbejdsaftale er en såkaldt rammeaftale, der skitserer en bred ramme for realisering af konkrete initiativer, projekter og ideer, der opstår blandt studerende, ansatte, borgere med flere. Og det er en vigtig pointe, understreger VIAs prorektor Peter Friese.


Fri leg skaber nye ideer

”Samarbejdsaftalen indeholder netop ikke en mængde handleplaner og mål. Det er en ramme, der skal inspirere og lægge op til en masse ”fri leg” på tværs af vores to organisationer og på alle niveauer. Det ligger rigtig godt i tråd med den åbne og ubureaukratiske tilgang, som vores samarbejde hidtil har været præget af,” forklarer Peter Friese og tilføjer:

”Men det er selvsagt tanken, at det intensiverede samarbejde vil føre til en lang række konkrete samarbejdsprojekter. Begge parter bliver bedre i sin opgaveløsning, hvis vi gør tingene sammen.”

I samarbejdsaftalen lægges op til en tættere kontakt mellem ledelserne i de to organisationer. For eksempel skal borgmesteren og VIAs rektor holde halvårlige topmøder.

”En forudsætning for et blomstrende samarbejde er en hyppig og løbende kontakt mellem parterne på alle niveauer.  Det er vigtigt, at vi får involveret både borgere, studerende, organisationer og erhvervsliv, og jeg forventer, at der vil komme en mængde nye ideer og forslag til projekter på bordet. Det bliver spændende at følge udviklingen og identificeringen af nye samarbejdsområder,” siger stadsdirektør Niels Højberg.


Fakta om samarbejdsaftalen:

Strategiske indsatsområder:
  • Uddannelse og efter/videreuddannelse
  • Videnoverførsel
  • Forskning, udvikling og innovation
  • Internationalisering
  • Konkrete projekter 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen

Rektor, VIA University College

T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Peter Friese
Prorektor, VIA University College, 
T: +45 87 55 10 12
E: pf@via.dk 

Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune, og Niels Højberg, Stadsdirektør, Aarhus Kommune kan kontaktes via Aarhus Kommunes pressechef Niels Buch Johannsen.
T: +45 51 57 67 16
E: nbj@aarhus.dk

Download originalfoto.