Sygeplejerskestuderende åbner døren til forskningens verden

Sygeplejerskestuderende forsker
Forskningsassistenterne Nanna Odgaard Amling og Mette Kvistgaard Christensen
Fire studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro arbejder frivilligt som forskningsassistenter ved Psykiatrisk Forskningsenhed Vest i Herning. Det giver dem et fagligt forspring og har åbnet deres øjne for en ny karrierevej.
”Da jeg startede på sygeplejerskeuddannelsen, var det med en drøm om at være med til at gøre en forskel. Og jeg ser dette her, som en mulighed for at være med til at hjælpe nogle mennesker. Det er en stor del af min motivation for at gå ind i det frivillige arbejde som forskningsassistent,” siger 21-årige Nanna Odgaard Amling. 

Hun er en af de fire studerende fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, der siden januar 2016 har brugt cirka tre timer om ugen på at arbejde frivilligt som forskningsassistent ved Psykiatrisk Forskningsenhed Vest i Herning. Det sker i tæt samarbejde med forskningslæge Antoni Drago, der har taget de studerende under sine vinger. 

Nanna læser på tredje år og er koblet på et projekt, der handler om forebyggelse af tilbagefald hos patienter, som har været langtidssygemeldte med depression. Halvdelen af dem, der er raskmeldte, kommer nemlig tilbage i behandling, og det har store omkostninger for den enkelte og for samfundet. 

Sygeplejersker kan også forske


”Jeg laver litteratursøgning, læser artikler om emnet og sammenligner guidelines fra forskellige lande for at se, om der er fællesnævnere. Det er både udfordrende og tidskrævende, men Antonio er en rigtig god og tålmodig sparringspartner,” forklarer Nanna.

Det er hendes medstuderende 22-årige Mette Kvistgaard Christensen enig med hende i. Hun arbejder på et projekt, der handler om kræftpatienter og opsporing af dem, der er i højrisiko for at udvikle psykiske lidelser som fx angst og depression.

”Nogle gange kan jeg godt køre surt i det, men så hjælper det at tage toget til Herning og sparre med Antoni.  Og det er motiverende, at jeg får nogle erfaringer, som jeg kan drage nytte af, når jeg næste år skal i gang med at skrive min bachelor. Desuden har forløbet åbnet mine øjne for, at sygeplejersker også kan forske,” siger Mette.


Målet er publicering af forskningsartikel


Forskningslæge Antoni Drago har en helt klar målsætning om, at de studerendes forløb hver især skal ende ud med publicering af en artikel i et internationalt forskningstidsskrift, hvor de er medforfattere. 

”Det er første gang, at jeg har sygeplejerskestuderende med i mine projekter, men jeg har meget glad for samarbejdet. Egentlig kunne jeg gøre tingene hurtigere selv, men jeg mener, at man som forsker har en forpligtelse til at inddrage studerende i sit arbejde. Jeg vil meget gerne være med til at skærpe deres interesse for forskningens væsen og værdien af ny viden,” siger Antoni Drago.

På spørgsmålet om perspektiverne for samarbejdet med VIA Sygeplejerskeuddannelsen lyder det spontant og entusiastisk fra forskningslægen:

”Dette er blot starten. Jeg vil gerne give så mange interesserede studerende som muligt chancen for at deltage aktivt som forskningsassistenter på forskellige måder. Det vil give nemlig give dem et andet blik på forskning, og de vil have bedre forudsætninger for at opsøge ny viden. I det lange løb gør det dem til mere engagerede sygeplejersker, og det er også til gavn for patienterne,” forklarer Antoni Drago.

Succes med talentforløb


Det synspunkt deler han med Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard, der er lektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og en af initiativtagerne til samarbejdet. Den nye mulighed for at arbejde frivilligt som forskningsassistent er en del af sygeplejerskeuddannelsens tilbud om talentforløb for de studerende, der gerne vil noget ekstra ud over den obligatoriske undervisning. 

”Det er samtidig med til at skærpe interessen for psykiatri, hvor de måske får chancen for at komme med på konferencer og kan få deres navn på en videnskabelig artikel. Det er med til at skabe motivation og engagerede studerende,” siger Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard.