Trivsel er mere end normeringer

Børnehavebørn
Der foregår allerede et stort udviklingsarbejde i danske børnehaver, men der er plads til forbedringer, mener Erik Hygum og Peter Møller Pedersen, henholdsvis direktør og uddannelseschef i VIA Pædagogik & Samfund.
I et debatindlæg i Information den 6. juni opfordrer direktør Erik Hygum og uddannelseschef Peter Møller Pedersen fra VIA Pædagogik & Samfund til, at midlerne i børnepakken ikke alene bruges til at ansætte flere pædagoger, men også til (efter) uddannelse og en ambitiøs og koordineret forskningsindsats
Regeringen skal have tak for at sætte fokus på kvaliteten af danske daginstitutioner med børnepakken.

Det er tiltrængte midler til et område, der ofte lever i skyggen af folkeskolen. Som landets største professionshøjskole ved vi, at børns trivsel og læring handler om mere end daginstitutionernes normering og antal kvadratmeter per barn.

Danske daginstitutioner møder politiske forventninger om at skabe resultater. Flere børn skal have de samme muligheder for at få succes i folkeskolen.

Det er et godt demokratisk princip, men daginstitutionerne får ikke bedre kvalitet ved at blive ' skole-ficerede'. Vi har brug for at styrke den danske tilgang til pædagogik i form af interaktion, dialog og leg.

Et forskningsprojekt fra professionshøjskolen VIA viste for nylig, at pædagoger, som havde fokuserede hverdagssamtaler med børnehavebørnene om tidlig dansk og matematik, skabte nye muligheder for læring. Det handler ikke om at gøre børnehaver til små preschools, men om at udvikle nye lærings-og udviklingsparadigmer inden for rammerne af den danske børnehavetradition.

Der foregår allerede et stort udviklingsarbejde i danske børnehaver, men der er plads til forbedring.

Vi opfordrer til, at midlerne i børnepakken ikke alene bruges til at ansætte flere pædagoger, men også til (efter) uddannelse og en ambitiøs og koordineret forskningsindsats inden for professionsrettet forskning.

Det bør ske i samarbejde med kommuner, professionshøjskoler og universiteter - for eksempel i emner som nye lærings-og udviklingsmetoder, social mobilitet og ledelse af daginstitutioner.

Så kan børnepakken gøre en reel forskel.

Download originalfoto.