VIA baner vejen for nyt dansk-canadisk samarbejde

VIA baner vejen for nyt dansk canadisk samarbejde
Aftalen blev underskrevet på VIA University College 9. marts 2016. T.h. Executive Director Randall Martin fra British Columbia Council for International Education. T.v. Harald Mikkelsen, Formand for Danske Professionshøjskoler og rektor for VIA University College. 
VIA har banet vejen for en samarbejdsaftale om uddannelse mellem Canada og Danske Professionshøjskoler

Studerende og medarbejdere på VIA får i fremtiden styrket deres muligheder for at samarbejde med canadiske uddannelsesinstitutioner i Canadas tredjestørste provins, British Columbia.

På baggrund af VIA Internationals tætte samarbejde med British Columbia Council for International Education (BCCIE) siden 2013, er der blevet indgået en rammeaftale for samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler og BCCIE.

I Canada falder uddannelsespolitik decentralt under de 10 delprovinser og de 3 territorier og ikke under den nationale regering, som det er tilfældet i Danmark. BCCIE varetager det uddannelsespolitiske område for provinsen British Columbia.

”Erfaringen siger os, at sådanne aftaler i sig selv er en døråbner til universiteterne i Canadas delprovinser og en stærkt understøttende faktor i etableringen af aftaler med universiteterne”, forklarer VIAs rektor og formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen.

Rammeaftalen, som Danmarks Styrelse for Videregående Uddannelser har været tæt inde over, sætter fokus på samarbejde om mobilitets- og internationaliseringsfremmende aktiviteter.

Aftalen går blandt andet ud på:

  • Regelmæssigt at udveksle viden og erfaringer. 
  • At skabe fælles projekter, der arbejder for at udvikle akademisk samarbejder såsom fælles forskning, læreruddannelse og studenter mobilitet. 
  • At udvikle samarbejdet mellem de danske og canadiske uddannelsesinstitutioner og deres lokale og regionale erhvervsliv. 

Fakta om Canadas uddannelsespolitik:

Indtil fornyligt har Canada haft meget uensartede tilgange til det internationalt fokuserede universitetssamarbejde på grund af den decentrale organisering af uddannelsespolitikken. Men med den nyligt lancerede International Education Strategy samles Canadas provinser og territorier i en fælles indsats for rekruttering af internationale studerende. Denne strategi lægger sig tæt op ad Danmarks strategi for samme indsats, så vejen synes banet for en dialog om uddannelsessamarbejde mellem de to lande.