VIA får internationalt post-doc stipendium

Pernille Bødtker
I perioden som post-doc starter Pernille Bødtker Sunde med at være tilknyttet VIA som værtsinstitution, hvorefter hun skal 15 måneder til KU Leuven. 
Ph.d. og adjunkt i VIA Pernille Bødtker Sunde har netop modtaget et personligt stipendium fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) til en international post-doc ved VIA og KU Leuven i Belgien. Det er første gang, at en VIA-forsker modtager en
international post-doc bevilling fra DFF.

I sin post-doc vil Pernille Bødtker Sunde undersøge sammenhængen mellem elevers brug af regnestrategier til at løse simple regnestykker i 1. klasse, og hvor godt de klarer sig senere i 4. til 6. klasse i mere komplicerede matematikopgaver. Er der sammenhæng mellem, hvor meget eleverne tæller i første klasse, og hvor godt de udvikler sig i matematik i 4.-6. klasse? Og er der forskel på pigers og drenges udvikling? Det er nogle af de spørgsmål, Pernille Bødtker Sunde vil forsøge at finde svar på.

”Jo bedre vi forstår sammenhængene mellem elevers tidlige regnefærdigheder og talforståelse, og hvor godt de senere klarer sig i matematik, jo tidligere og mere effektivt kan vi sætte ind for at forebygge mulige matematikvanskeligheder,” siger hun.

I perioden som post-doc starter Pernille Bødtker Sunde med at være tilknyttet VIA som værtsinstitution, hvorefter hun skal 15 måneder til KU Leuven. Herefter vender Pernille tilbage til VIA, så viden fra hendes projekt også kommer VIAs uddannelses- og forskningsmiljø til gavn.

Og det glæder forskningschef i center for pædagogik og dannelse, Andreas Rasch-Christensen.

”Vi satser i øjeblikket på at opbygge stærke miljøer omkring nogle centrale fagdidaktiske områder. Og her har vi et eksempel på, at det er lykkes omkring matematik. Derfor skal der også lyde et stort cadeau til Pernille, som allerede i sit ph.d.-projekt viste, at hun kunne noget ganske særligt og havde nogle unikke kompetencer. Det er vi naturligvis glade og stolte over, at DFF nu vælger at støtte. Strategisk set er det vigtigt, at vi som sektor har fået adgang til DFF,” siger Andreas Rasch-Christensen.

Selve bevillingen består af et personligt stipendium på 1.320.000 kroner til to års arbejde. De øvrige bevillinger kan ses på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside. Se her

Er du forsker, og ønsker du hjælp til at søge om et lignende projekt, så er du velkommen til at kontakte Mads Lykke Berggreen fra afdelingen for uddannelsesudvikling og projektstøtte på gren@via.dk.