VIA har fået kæmpe kvalitetsstempel

via-har-faaet-kaempe-kvalitetsstempel
VIA har fået det største skulderklap, en uddannelsesinstitution kan få i forhold til kvalitetssikring. Foto: Arkiv
Danmarks største professionshøjskole er netop blevet institutionsakkrediteret. Det er en anerkendelse af VIAs arbejde med kvalitet og relevante uddannelser.

Danmarks største professionshøjskole, VIA University College med 42 videregående uddannelser og 18.600 studerende i Region Midtjylland, er den 1. december 2016 blevet institutionsakkrediteret – med usædvanlig stor ros fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det betyder, at VIA har fået det største skulderklap, en uddannelsesinstitution kan få i forhold til kvalitetssikring. 

Blåstemplingen er et vidnesbyrd om, at Danmarks Akkrediteringsinstitution har tillid til, at VIA arbejder med kvalitetssikring på en måde, der sikrer uddannelser, som er relevante for arbejdsmarkedet og altid hviler på et opdateret videngrundlag.

Det er både VIAs grunduddannelser og VIAs efter- og videreuddannelser, der er blevet undersøgt for kvalitet.

I brevet til VIA om positiv institutionsakkreditering skriver Danmarks Akkrediteringsinstitution blandt andet:

”Rådet har vurderet, at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetssikringsarbejdet. Det vil sige, at VIAs indsats er velbeskrevet og bygger på en velfungerende og systematisk praksis. VIA gennemfører også løbende justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og der er et bredt engagement blandt institutionens ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af indvundne erfaringer i fremtidige indsatser. Ligeledes er der en god informationsudveksling, både vertikalt og horisontalt, som understøtter velbegrundede indsatser”.

 

En af de mest glædelige begivenheder hos VIA
Godkendelsen af VIAs kvalitetsarbejde gælder frem til december 2022, hvor VIA igen skal institutionsakkrediteres.

”Institutionsakkrediteringen er en af de mest glædelige begivenheder i VIAs historie. Jeg er super stolt over, at det nu er dokumenteret, at VIAs undervisere og øvrige medarbejdere arbejder dedikeret med at sikre optimal kvalitet i grund- og efteruddannelserne og med at give de studerende de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger,” påpeger rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College.

Han betegner institutionsakkrediteringen som den største holdindsats i VIA nogensinde og understreger, at mere end 200 undervisere og øvrige ansatte har været involveret i arbejdet frem mod den positive akkreditering. Processen har stået på de seneste to år. 

 

Fordele for både studerende og arbejdsmarkedet
Det er VIAs procedurer og systemer inden for kvalitet, Danmarks Akkrediteringsinstitution har haft under lup som led i institutionsakkrediteringen, og VIA har afleveret en ca. 4.000 sider stor rapport, der dokumenterer kvalitetssikringen på alle VIAs uddannelser.

VIAs bestyrelsesformand, Peter Sørensen, fastslår, at akkrediteringen er til fordel for både de studerende og erhvervslivet. 

”For såvel VIAs studerende som for de institutioner og virksomheder, der ansætter dimittender fra VIA, er institutionsakkrediteringen et bevis på, at uddannelsesinstitutionen er tjekket grundigt efter i sømmene og udbyder uddannelser, hvor kvalitetssikringen er i orden. Kvalitetssikringen omfatter uddannelsernes faglige niveau, uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet nu og i fremtiden samt den løbende udvikling af uddannelserne med fokus på den bedst mulige kvalitet,” fremhæver Peter Sørensen.

Han tilføjer, at institutionsakkrediteringen også giver de studerende styrkede muligheder for at blive optaget på en uddannelsesinstitution i udlandet for at læse videre dér – hvis de ønsker det. Andre lande prioriterer nemlig studerende fra institutionsakkrediterede uddannelsessteder.


Kontakt for interview eller yderligere oplysninger:
Harald Mikkelsen, rektor
VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Birgitte Ashorn Quelle, kvalitetschef
VIA University College
T: 87 55 11 02
E: baq@via.dk

Peter Sørensen, bestyrelsesformand
VIA University College
T: 23 66 66 21
E: peter.soerensen@horsens.dk

 

Se her brev om institutionsakkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution
Fakta om VIA University College
VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende på grunduddannelserne og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder 42 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden har VIA Nordens største udbud af efter- og videreuddannelser - blandt andet skræddersyede moduler, akademiuddannelser og diplomuddannelser til det offentlige og private arbejdsmarked.

VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.

VIA er blevet institutionsakkrediteret 1. december 2016. Godkendelsen af VIAs kvalitetsarbejde gælder frem til 2022.

VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.

VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning og udvikling. Aktiviteterne foregår i samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 

VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.

 

Læs mere om VIA University College på www.via.dk