VIA i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

sygeplejerskestuderende fra Viborg
Sygeplejerskestuderende Christina Bligaard Nielsen og Stig Ladefoged oplever en både faglig og personlig udvikling gennem det frivillige arbejde for Kræftens Bekæmpelse. 
Studerende fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg udvider deres kompetencer gennem frivilligt arbejde for Kræftens Bekæmpelse. Det er et plus for lokalsamfundet, da de studerende tager rundt til børnehaver og skoler og informerer om sundhed i øjenhøjde.
”Jeg gør det, fordi jeg godt kan lide det, og fordi det giver mening for mig. Jeg kan mærke, at jeg får udviklet mine faglige og personlige kompetencer i forhold til formidling og kommunikation med forskellige målgrupper,” siger Christina Bligaard Nielsen om sit frivillige arbejde for Kræftens Bekæmpelse.

Hun er 23 år og studerende på VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Sidste år deltog hun i solkampagnen og var på besøg i børnehaver og informere om solens gode og dårlige effekter.

”Vi lavede blandt andet armbånd af UV-perler, der skifter farve, når solen er så stærk, at man bør gå ind i skyggen. Det var en øjenåbner at komme ud og tale sundhed med børn på deres niveau. Og det giver rigtig god mening, for det gælder jo om at fange dem tidligt, så vi undgår, at de ender på hospitalet på længere sigt,” forklarer Christina.

Studerendes indsats gør en forskel

Netop hudkræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark, og antallet af personer, der får diagnosen er stigende, fortæller Niels Bang Sørensen, der er næstformand i Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalforening. 

”De sygeplejerskestuderende fra VIA spiller en vigtig rolle i forhold til at være med til at knække kurven, for yngre mennesker har en anden gennemslagskraft over for børn og unge. Og samtidig har de studerende en faglig viden, som de kan bringe i spil,” siger Niels Bang Sørensen.

Han understreger, at Kræftens Bekæmpelse er rigtig glade for samarbejdet med VIA University College og Viborg Kommune, der er bindeled til skoler og børnehaver. Og det samarbejde udvikles hele tiden.

Dialog er essentielt
I år har en gruppe sygeplejerskestuderende for eksempel taget en sundhedsformidleruddannelse i regi af Kræftens Bekæmpelse. Her er de blandt andet blevet klædt på til at lave forebyggelsesarbejde blandt unge i forhold til rygning. 

En af de nye sundhedsformidlere er Stig Ladefoged, der er 23 år og læser på første år på sygeplejerskeuddannelsen. 

”Det er rigtig lærerigt og spændende at øve sig i at formidle noget fagligt, så folk faktisk forstår det, man siger. Det sjoveste og mest interessante er at få åbnet op for en dialog, for det er meget forskelligt, hvilken viden folk har om sundhed, og hvad der lige motiverer den enkelte til at ændre vaner,” siger Stig.

Spændende fremtidsperspektiver
Han understreger, at der både er en faglig og personlig gevinst ved at træne konkrete situationer i virkelighedens verden.

”Det er rigtig godt at få overskredet nogle grænser og komme ud af sin komfortzone som studerende,” mener han. 

Det er adjunkt Vicki Dyeremose fra sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, der er det daglige bindeled mellem VIA og Kræftens Bekæmpelse. Hun er også rigtig glad for samarbejdet og ser flere udviklingsmuligheder.

”På sigt vil vi gerne gøre det til et tværprofessionelt samarbejde, hvor også pædagoguddannelsen på Campus Viborg deltager. Det kunne også være spændende at få bredt ideen ud til flere af VIAs uddannelser og campusbyer i Region Midtjylland,” siger Vicki Dyremose. 

Aftryk på verden
Projektet er et konkret eksempel på en aktivitet, der ligger i forlængelse af aftalen om ”Samskabelse af uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region”. En aftale der er underskrevet af Region Midtjylland, KKR, FTF Region Midtjylland og VIA University College.

Det glæder direktør i VIA Sundhed Aase Lydiksen.

”Det forbilledlige samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Viborg Kommune ligger rigtig godt i tråd med VIAs strategi, hvor vi blandt andet har fokus på samarbejdet med det omgivende samfund og samskabelse med virksomheder, organisationer og frivillige,” siger hun.