VIA viser samfundssind

via-viser-samfundssind
Normalt bruges VIAs simulationslaboratorier til træning af især sygeplejerskestuderende. Men i situationen med coronavirus udlåner VIA simulationslaboratorierne og udstyr til sundhedssektoren, ligesom VIA har foræret håndsprit og værnemidler til sygehuse.

I situationen med coronavirus er VIA optaget af at hjælpe og vise samfundssind. Blandt andet har sygehusene i regionen fået foræret håndsprit og værnemidler fra VIA, og der er indgået aftaler med sundhedssektoren om at låne udstyr samt lokaler til efteruddannelse. Chatvejledning for studerende og hurtigere betaling af leverandører er også eksempler på, hvordan VIA giver en håndsrækning.

For at hjælpe hospitalerne i Region Midtjylland i situationen med coronavirus har sygeplejerskeuddannelsen og de øvrige sundhedsuddannelser i VIA tømt deres lagre hos for håndsprit og værnemidler og indleveret det til de lokale sygehuse.


I alt er der indleveret 103 kasser engangshandsker à 150 styk, 40 kasser sterile handsker à 50 styk, 14 kasser engangsforklæder à 50 styk, 123 overtrækskitler, 3 kasser mundbind à 80 styk, 1 kasse beskyttelsesbriller, 6 kasser huer, 10 flasker sprit og 14 liter hånddesinfektionsgel.

Desuden har Region Midtjylland indgået aftale med VIA om at låne de simulationslaboratorier på Campus Aarhus N, der er indrettet som rigtige hospitalsstuer, til at efteruddanne i alt 150 sundhedsprofessionelle i håndtering af patienter i respirator. Det sker på tre dages kurser i perioden fra 30. marts til 8. april.

Tilsvarende har Holstebro Kommune i situationen med coronavirus fået ja til at låne lokaler på Campus Holstebro til at opkvalificere ansatte fra sociale bosteder.

Endnu et eksempel på samfundssind er, at VIA under nedlukningen udlåner parkeringspladserne ved Campus Aarhus N til ansatte på Aarhus Universitetshospital Skejby, der ligger som næsten nabo.

Senge og udstyr fra uddannelser er standby til at blive lånt ud

VIA låner også udstyr ud. Region Midtjylland har kontaktet bioanalytikeruddannelsen hos VIA i Aarhus og aftalt, at sygehuse kan låne bioanalytikeruddannelsens udstyr til analyse af blodgasser (fx ilt), hvis deres egen kapacitet på et tidspunkt bliver utilstrækkelig.

Der er tale om udstyr, der kan udføre analyser, som kan bruges til at vurdere patienters iltning af blodet.

Endvidere er simulationslaboratorierne hos VIA parate til at udlåne deres patientsenge, hvis sygehusene får behov for sengene som følge af pandemien med coronavirus.

Ansatte og studerende er klar til corona-beredskabet

VIA er tillige klar til at stille med arbejdskraft, hvis det bliver efterspurgt. Et antal ansatte og studerende fra både sygeplejerskeuddannelsen, bioanalytikeruddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen har således meldt sig som frivillige til de jobbanker, Region Midtjylland og kommunerne har etableret som coronaberedskab, hvis den nuværende arbejdskraft ikke rækker.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har desuden opfordret fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende, der tidligere har været i praktik på neurocentret, til at stille sig til rådighed som assistance, fordi Hammel Neurocenter forudser, at der kan blive brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus.

Henvendelsen har ført til, at 13 studerende fra ergoterapeutuddannelsen i Aarhus samt et antal studerende fra Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus har meldt sig til Hammel Neurocenters beredskab og nu er under oplæring. 

Hurtigere betaling som håndsrækning til erhvervslivet

Et andet eksempel på samfundssind er, at VIA i situationen med coronavirus har fremrykket betalinger af leverandørfakturaer for leverede varer og ydelser fra private leverandører for på den måde at hjælpe erhvervslivet.

Fremrykningen betyder, at VIA ser bort fra de normale betalingsbetingelser.

Fakturaer bliver nu betalt, så snart de er behandlet og godkendt internt i VIA.

Råd og vejledning til studerende i mistrivsel

I forhold til de studerende har VIA i situationen med coronavirus blandt andet sikret en chatvejledning og psykologisk rådgivning til studerende med trivselsudfordringer.

Baggrunden er, at flere studerende oplever, at det kan være svært at strukturere hverdagen og holde motivationen oppe, når de under coronakrisen sidder alene derhjemme uden mulighed for at mødes fysisk med studiekammerater og undervisere.

Chatvejledningen har dagligt åbent kl. 09.00-15.00, hvor studerende kan tale med en studievejleder om alt det, der udfordrer trivslen som hjemsendt studerende. Flere hundrede har benyttet tilbuddet. Chatten kan findes her

For studerende med særlige behov er det tillige muligt at kontakte Studenterrådgivningen på telefon 70 26 75 00. Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Her sidder psykologer klar til at hjælpe de studerende med studierelaterede psykiske udfordringer hver dag kl. 09.00-12.00.

Studerende har også mulighed for at blive en del af et online studiefællesskab, som er et tilbud under Studenterrådgivningen. Her mødes den enkelte studerende med en studenterrådgiver og andre studerende i et online fællesskab, hvor de sammen kan tale om udfordringer og trivsel og støtte hinanden i arbejdet på studiet. 

Kontakt for yderligere information:

Jonna Frølich, uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen og medlem af VIAs task force for coronavirus.
Tlf. 87 55 29 90
E-mail: jonf@via.dk