VIAs bestyrelse har sagt ja til ny campus i Horsens

Ny Campus Horsens
Således kommer atriet i den nye Campus Horsens til at se ud.
VIA vil fra 2021 flytte sine uddannelser i Horsens til topmoderne og skræddersyede bygninger på den tidligere slagterigrund i hjertet af Horsens. 

Bestyrelsen for VIA University College har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 truffet beslutning om, at VIA gerne vil opføre en ny uddannelsescampus i Horsens midtby.

Den nye Campus Horsens vil med sin centrale beliggenhed på den tidligere slagterigrund ved banegården og busstationen i Horsens være mere attraktiv for de studerende end VIAs nuværende placering på Chr. M. Østergaards Vej uden for Horsens midtby.

Flytningen betyder, at transporttiden mellem den nye Campus Horsens og VIA i Aarhus C bliver reduceret til en halv time. Der bliver dermed skabt mulighed for synergi mellem de to uddannelseshuse. Den centrale beliggenhed gør det i det hele taget lettere at tiltrække studerende fra et større opland.

Topmoderne og fremtidssikrede faciliteter

”Ud over en bedre beliggenhed bliver en væsentlig styrke ved nybyggeriet, at VIA får topmoderne og fremtidsrettede rammer, der er direkte målrettet VIAs uddannelser og behov for fagmiljøer i høj kvalitet. Desuden er nybyggeriet så rationelt indrettet, at hver kvadratmeter bliver udnyttet effektivt,” påpeger Jørgen Nørby, der er næstformand for VIAs bestyrelse.

Han fremhæver det tillige som en fordel, at VIA på den nye campusgrund bliver del af et stort, samlet uddannelsesmiljø med flere uddannelsesinstitutioner. Blandt andet kommer SOSU-skolen også til at ’bo’ på den i alt 31.000 kvadratmeter store campusgrund i Horsens midtby.

Den nye Campus Horsens er designet af det kendte arkitektfirma C.F. Møller, der har vundet en arkitektkonkurrence. Bygherren bliver det horsensianske entreprenørfirma CASA, som VIA over det seneste års tid har forhandlet aftaler vedrørende den nye Campus Horsens på plads med.

27.000 kvadratmeter i tre forbundne bygninger

VIAs nye Campus Horsens til 27 forskellige uddannelser bliver på godt 27.000 kvadratmeter og udformes som tre forbundne bygninger i henholdsvis fire, fem og seks etager. Dertil kommer et 16 etagers innovationshus på 5.000 kvadratmeter, som VIA skal drive i samarbejde med den horsensianske udviklingsvirksomhed Insero, der understøtter blandt andet iværksættere.

Frem til 2025 har VIA option på at kunne udvide sin nye campus med op til 8.000 kvadratmeter. Det bliver aktuelt, hvis antallet af studerende på VIAs uddannelser i Horsens stiger efter flytningen. I dag har VIA 4.000 studerende i Horsens.

Prisen for det nøglefærdige byggeri, som VIA bliver ejer af, er 529 millioner kroner. Totalt bliver økonomien neutral for VIA – altså uden øgede udgifter til husleje og drift i forhold til i dag på Chr. M Østergaards Vej. Den nuværende lokalitet har VIA aftale om at sælge til CASA.

Flytning er betinget af ja fra Insero

VIAs professionshøjskoledirektør, Asbjørn Christensen, understreger, at VIAs bestyrelse kun har sagt ja til opførelsen af den nye Campus Horsens på betingelse af, at Insero også flytter til den nye Campus Horsens. Alt tyder dog på, at Insero er meget tæt på at lande en økonomisk aftale med CASA og dermed flytter med fra Chr. M. Østergaards Vej til den nye Campus Horsens.

Der mangler desuden nogle detaljer i samarbejdsaftalen mellem Insero og VIA om den fremtidige drift af udviklingsparken Vitus Bering Innovation Park, men disse sidste brikker forventes at falde på plads i løbet af næste uge.

”Der har lige fra start været tre hovedforudsætninger for, at VIA vil etablere ny campus i Horsens. Dels skulle økonomien være neutral for VIA. Dels skulle byggeriet være indrettet direkte til VIAs uddannelsesbehov og i god kvalitet. Den tredje hovedforudsætning har i hele forløbet været, at Vitus Bering Innovation Park (VBI Park), som VIA og Insero ejer i fællesskab, flytter med VIA fra Chr. M. Østergaard Vej til den nye Campus Horsens,” fastslår Asbjørn Christensen.

Folketingets finansudvalg skal godkende før første spadestik

Når VIA er meget optaget af, at Insero samt de 40 iværksættere og øvrige vækstorienterede virksomheder, der udgør Vitus Bering Innovation Park, flytter med til campusgrunden, er det fordi, der i mange år har været et vigtigt og givende samspil mellem parterne.

”VBI Park er et udviklingsmiljø, hvor innovation, forretning og uddannelse mødes, og dét succesrige koncept ønsker vi i høj grad at videreføre. Som professionshøjskole har vi stort fokus på, at vores studerende bliver uddannet til praksis og løbende under uddannelsen samarbejder med ’rigtige’ virksomheder – eksempelvis når der laves projekter og eksamensopgaver, og når de studerende er i praktik. Derfor er det meget værdifuldt, at VIAs uddannelser i Horsens ligger dør om dør med Insero og de øvrige virksomheder i VBI Park,” forklarer Asbjørn Christensen.

Før første spadestik kan blive taget til den nye Campus Horsens, skal byggeriet godkendes af såvel Uddannelses- og Forskningsministeriet som Folketingets finansudvalg.

Yderligere oplysninger fås hos:

Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, VIA University College
T: +45 87 55 10 11
E: ac@via.dk

Næstformand for VIAs bestyrelse, Jørgen Nørby
T: +45 29 45 52 61
E: xtjono@via.dk

Fakta om Campus Horsens

Campus Horsens har i dag 4.000 studerende og 350 medarbejdere. Herunder er en oversigt over de uddannelser, VIA i dag har i Horsens.

15 uddannelser på dansk på Campus Horsens:
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Byggetekniker
Bygningsingeniør
Bygningskonstruktør
Forsyningsingeniør
Forsyningsingeniør (NET)
Kort- & landmålingstekniker
Markedsføringsøkonom
Maskiningeniør
Maskiningeniør (NET)
Produktionsteknolog
Produktudvikling og Teknisk integration
Pædagog
Pædagogisk Assistent
Sygeplejerske

12 uddannelser på engelsk på Campus Horsens:
Architectural Technology & Construction Management
Civil Engineering
Construction Technology
European Construction Engineering (master)
Global Business Engineering
ICT Engineering
International Sales & Marketing Management
Marketing Management
Mechanical Engineering
Supply Engineering
Supply Engineering (Online)
Value Chain Management

Øvrige aktiviteter på Campus Horsens:
Efter- og videreuddannelser

 

Download original billede