Energi og miljø

Vandstandsstigninger, klimaforandringer og knappe ressourcer kræver nye løsninger. VIAs stærke videnmiljøer indenfor byggeri, energi og miljø udvikler viden om at skabe, udnytte og beskytte ressourcer – i Danmark og internationalt.

Intelligent og bæredygtigt byggeri

Jordvarme og energilagring

Korrosion og materialer

Resilience - modstandsdygtighed over for klimaforandringer

Vand og miljø