Gitte Harrits

Gitte Harrits

Forsknings- og udviklingschef, ph.d.
VIA Ledelse & Organisationsudvikling, Center for forskning & udvikling
T:87 55 18 76
E:
Gitte Sommer Harrits er ekspert i samfundsforhold og professionelt arbejde. Hun er forsknings- og udviklingschef for Center for Ledelse, organisation og samfund.

Særlig viden om:

  • Social ulighed, inklusion/eksklusion, social klasse, køn mv.
  • Demokrati, medborgerskab og mødet mellem borgere og professionelle
  • Professionelt arbejde, det professionelle skøn og professionel autoritet
  • Implementering, organisering og ledelse af professionelt arbejde
  • Forskningsmetoder

Gitte Sommer Harrits er tidligere lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og var fra 2013-2016 studieleder samme sted. Hun har siden januar 2018 være udpeget som medlem af Akkrediteringsrådet i Danmark, se www.akkrediteringsraadet.dk.