Ledelse og innovation

En række af VIAs forskning og udviklingscentre har fokus på ledelse, innovation, globalisering og entreprenørskab. Centrenes projekter udspringer af VIAs uddannelsesmiljøer og tætte samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Bæredygtige forretningsmodeller, socialt ansvar og globalisering

Carl Rickard Lindquist

Carl Rickard Lindquist

Centerleder

VIA Virksomheders globalisering, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Værdikædeoptimering, globale forretningsprocesser, supply chain management og logistik
 • Forandringsledelse
 • Internationalt samarbejde
Esben Hulgård

Esben Hulgård

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder 
 • Social innovation og samskabelse 
Hanne Birgith Larsen

Hanne Birgith Larsen

Lektor

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Interkulturelle kompetencer i danske virksomheder 
 • Global virksomhedskommunikation
Helle Svendsen

Helle Svendsen

Lektor

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Digital kommunikation 
 • Interkulturel kommunikation  
 • Virksomhedskommunikation
Inger Marie Larsen-Nielsen

Inger Marie Larsen-Nielsen

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Playmakere
 • Velfærdsinnovation
 • Samskabelse i forhold til forskning
Marta Padovan-Özdemir

Marta Padovan-Özdemir

Lektor, forskningsleder, ph.d.

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Velfærdsstaten og transnational migration
 • Flerkulturelt forældresamarbejde og mangfoldighedsledelse
 • Diskrimination og ligestilling i pædagogisk og socialt arbejde
 • Medborgerskab og globalisering
 • Antiracistisk pædagogik og queer-pædagogik
Trine Mønsted Nielsen

Trine Mønsted Nielsen

Lektor, master of science

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Bæredygtighed og CSR som konkurrenceparameter
 • Bæredygtighed i små- og mellemstore virksomheder
 • Bæredygtighed i forretningsmodeller
 • Værdiskabelse i forhold til bæredygtighed

Entreprenørskab, innovation og crowdsourcing

Karriere og kompetenceudvikling

Ledelse og organisationsudvikling

Frode Boye Andersen

Frode Boye Andersen

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Skoleledelse
 • Ledelse af ledelse
 • Fra lærer til leder
Henriette Skjærbæk Duch

Henriette Skjærbæk Duch

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Erhvervsskolelæreres pædagogiske uddannelse og dennes udvikling
 • Erhvervsskolelæreres pædagogiske praksis
 • Erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser
 • Diplomuddannelser, særlig Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik
 • Sociologisk teori, herunder Bourdieu, Bernstein og professionsteorier
Jens Pedersen-Ulrich

Jens Pedersen-Ulrich

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Samskabelse
 • Borgerinvolvering
 • Velfærdsledelse
 • Ledelse af frivillige, frivillige organisationer og hverdagsaktivisme
Lena Kjeldsen

Lena Kjeldsen

Adjunkt, ph.d., programkoordinator

VIA Administrationsbachelor

Særlig viden om:

 • Samskabelse
 • Demokrati
 • Beskæftigelsesindsatser
 • Politisk kommunikation på sociale medier
Lone Pagh

Lone Pagh

Lektor, cand.jur., og journalist

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Ledelse uden personaleansvar
 • Ledelsesret og de juridiske aspekter af ledelse
 • Idræt og ledelse
Peter Georg Harboe

Peter Georg Harboe

Lektor, cand. merc.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Program- og porteføljeledelse
 • Projektledelse
 • Økonomistyring
 • Forretningsudvikling 
Poul Erik Philipsen

Poul Erik Philipsen

Områdechef

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Samarbejde mellem uddannelser og kommuner
 • Ledelse og organisationsudvikling
 • Kompetenceudvikling af fagprofessionelle
 • Fusionsprocesser
Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Associate Professor / lektor

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Omsorg
 • Skønhed, etik og æstetiske dimensioner i sygepleje
 • Skønheds-drevne tilgange til innovations- og entreprenørskabsprocesser
 • Fænomenologisk aktionsforskning
Steen Juul Hansen

Steen Juul Hansen

Docent, ph.d.

VIA Administrationsbachelor

Særlig viden om:

 • Styring og ledelse af professionelle
 • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde
 • Styring og organisering af arbejdet med adfærdsvanskelige børn og unge
 • Implementering af folkeskolereformen

Samskabelse og velfærdsinnovation