Sociale forhold og integration

VIA har opbygget stor viden om professionelles arbejde med sociale forhold. Det handler om alt fra arbejdet med udsatte børn og unge, beskæftigelse, socialt entreprenørskab og velfærdsstaten i forandring. 

Beskæftigelse

Inklusion

Charlotte Vange Løvstad

Charlotte Vange Løvstad

Adjunkt

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Misbrug af alkohol og narkotika
 • Behandling af stofmisbrug
 • Udsatte grupper
 • Inklusion, eksklusion og marginalisering 
Else Bengaard Skibsted

Else Bengaard Skibsted

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion og trivsel i folkeskolen
 • Differentieret undervisning
 • Pædagogisk vejledning
Gitte Harrits

Gitte Harrits

Forsknings- og udviklingschef, ph.d.

VIA Ledelse & Organisationsudvikling, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Social ulighed, inklusion/eksklusion, social klasse, køn mv.
 • Demokrati, medborgerskab og mødet mellem borgere og professionelle
 • Professionelt arbejde, det professionelle skøn og professionel autoritet
 • Implementering, organisering og ledelse af professionelt arbejde
 • Forskningsmetoder
Hanne Forsberg

Hanne Forsberg

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Inkluderende læringsmiljøer i skoler og institutioner
 • Samarbejde mellem almen­ og specialpædagogiske miljøer
 • Børn i komplicerede livs­ og læringssituationer
 • Handicapforståelser
Jeppe Kiel Christensen

Jeppe Kiel Christensen

Ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Resiliens
 • Social resiliens
 • Community psykologi
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Jørgen Heiberg Lyhne

Jørgen Heiberg Lyhne

Lektor, cand.psych.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Inklusion i skole og dagtilbud
 • Børn med særlige behov
 • Inklusion og integration af flygtningebørn 
 • Specialpædagogik
 • Mindfulness i pædagogisk praksis
Lise Andersen Réol

Lise Andersen Réol

Lektor, cand.psyk.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Krop, motion og bevægelse i skolen
 • Lærere og elevers relationskompetence
 • Mentalisering og empati i undervisningen
Lotte Junker Harbo

Lotte Junker Harbo

Ph.d-studerende

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Udsatte børn og unge
 • Socialpædagogik (DK og internationalt)
 • Inklusion
Mette Molbæk

Mette Molbæk

Lektor, ph.d., post-doc

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion i folkeskolen
 • Klasseledelse og ledelse af læring
 • Læreres arbejde med inklusion i praksis
Per Westersø

Per Westersø

Lektor, cand. scient. soc.

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Særlig viden om:

 • Beskæftigelse og rehabilitering
 • Marginalisering i forhold til arbejdsmarked og uddannelse
 • Praksisforskning
Srirajan Sugathevan

Srirajan Sugathevan

Adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Særlig viden om:

 • Tamilernes integration i Danmark
 • Kriminalitet blandt etniske minoriteter i Danmark
 • Integration i det danske samfund af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk
 • Frivillig socialt arbejde og lokalsamfundsarbejde
 • Socialrådgiveres arbejde med minoriteter og socialt udsatte

Integration, flygtninge og minoritetsgrupper

Socialrådgivning og socialpædagogik

Udsatte børn, unge og voksne

Anne Marie Anker Villumsen

Anne Marie Anker Villumsen

Docent, ph.d., programkoordinator

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udsatte børn og unge
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Kommunernes praksis i forhold til udsatte børn og unge
Charlotte Vange Løvstad

Charlotte Vange Løvstad

Adjunkt

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Misbrug af alkohol og narkotika
 • Behandling af stofmisbrug
 • Udsatte grupper
 • Inklusion, eksklusion og marginalisering 
Christine Hemme

Christine Hemme

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Udsatte børn og unge
 • Inddragelse af børn i sagsbehandling
 • Anbringelser 
Gitte Harrits

Gitte Harrits

Forsknings- og udviklingschef, ph.d.

VIA Ledelse & Organisationsudvikling, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Social ulighed, inklusion/eksklusion, social klasse, køn mv.
 • Demokrati, medborgerskab og mødet mellem borgere og professionelle
 • Professionelt arbejde, det professionelle skøn og professionel autoritet
 • Implementering, organisering og ledelse af professionelt arbejde
 • Forskningsmetoder
Jeppe Kiel Christensen

Jeppe Kiel Christensen

Ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Resiliens
 • Social resiliens
 • Community psykologi
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Lotte Junker Harbo

Lotte Junker Harbo

Ph.d-studerende

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Udsatte børn og unge
 • Socialpædagogik (DK og internationalt)
 • Inklusion
Peter Hornbæk Frostholm

Peter Hornbæk Frostholm

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Børn og unge i marginaliserede positioner
 • Etniske minoritetsgrupper
 • Identitetskonstruktioner, gruppeidentitet og selvfremstilling
 • Antropologiske spørgsmål
Randi Boelskifte Skovhus

Randi Boelskifte Skovhus

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Karrierelæring
 • Karrierevejledning
 • Oplevelse af mening
 • Social retfærdighed
 • Kollektive vejledningsformer
Srirajan Sugathevan

Srirajan Sugathevan

Adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Særlig viden om:

 • Tamilernes integration i Danmark
 • Kriminalitet blandt etniske minoriteter i Danmark
 • Integration i det danske samfund af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk
 • Frivillig socialt arbejde og lokalsamfundsarbejde
 • Socialrådgiveres arbejde med minoriteter og socialt udsatte
Steen Juul Hansen

Steen Juul Hansen

Docent, ph.d.

VIA Administrationsbachelor

Særlig viden om:

 • Styring og ledelse af professionelle
 • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde
 • Styring og organisering af arbejdet med adfærdsvanskelige børn og unge
 • Implementering af folkeskolereformen