Sundhed og omsorg

Der er stort behov for viden om, hvordan vi i Danmark og resten af verden håndterer de stigende udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet. VIA har en række forsknings- og udviklingscentre, der i samarbejde med sundheds- og velfærdssektoren skaber ny viden og nye løsninger.

Demens, ældrepleje og palliation

Anders Møller Jensen

Anders Møller Jensen

Cand.scient., ph.d.-studerende

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Demens og reminiscens
 • Demensomsorg på hospitaler
Jeanette Pilt Ulriksen

Jeanette Pilt Ulriksen

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Demens
 • Rehabilitering
 • Smerter
 • Palliation (pleje af døende)
 • Borgerinvolvering
Jette Hellegaard Henriksen

Jette Hellegaard Henriksen

Lektor, ph.d.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Karrieredrømme hos studerende ved de sundhedsprofessionelle uddannelser 
 • Curriculumudvikling i sygeplejerskeuddannelsen
 • Uddannelsesforskning og professionsdidaktik
 • Sygeplejerskestuderendes dannelses- og læringsstrategier i simulationslaboratoriet

 

Kristian Park Frausing

Kristian Park Frausing

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Psykomotorikuddannelsen

Særlig viden om:

 • Enlige, gamle mænd
 • Aldring og ensomhed i alderdommen
 • Livskvalitet og ældre mænds forestilling om det gode liv
 • Samspillet mellem krop, psyke og maskulinitet i alderdommen

 

Michael Smærup

Michael Smærup

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Sundhedsteknologi, tele­rehabilitering og telemedicin
 • Ældres sundhed og sygdom, gerontologi og geriatri
 • Faldudredning og forebyggelse af fald
 • Svimmelhed, udredning, træning og behandling
 • Enlige gamle mænd
 • Ældre og træningsteknologi
 • Demente og kognitiv stimulationsterapi
Rikke Gregersen

Rikke Gregersen

Docent, ph.d., forskningsleder

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Demenssygdomme: symptomer, årsager og behandling
 • Psykosociale metoder og værdighed 
 • Pårørendes behov og aflastning 
 • Samarbejde med Kina om uddannelse af personale til demenspleje
 • CST (kognitiv stimulationsterapi)
Susanne Helene Buch Nielsen

Susanne Helene Buch Nielsen

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Etiske laboratorier
 • Æstetiske metoder til etisk erkendelse: Rollespil, narrativer, noveller m.m.
 • Innovative metoder til at handle i uforudsete situationer
 • Etik og udvikling af sundhedsprofessionelles identitet
 • Videnskabsteori i sammenhæng med forskning
Tove Stenderup

Tove Stenderup

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Musik i socialpædagogisk arbejde
 • Musik og demensramte mennesker
 • Musik og mennesker med erhvervet hjerneskade
 • Menneskets møde med musikken – både som lyttende og aktivt udøvende

Ernæring og fødevarer

Forebyggelse, sundhedsfremme, træning og rehabilitering

Anette Schnieber

Anette Schnieber

Lektor, ph.d., cand.psych.

VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Særlig viden om:

 • Livsstil og vaner
 • Motivation i forhold til sund livsstil
 • Fristelse og selvkontrol
 • Madspild
Claus Theilgaard Sevel

Claus Theilgaard Sevel

Lektor, cand.scient. i idræt

VIA Fysioterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Fysiske tests
 • Rehabilitering
 • Træningsoptimering, elitetræning, styrke og kredsløb
Dorthe Sørensen

Dorthe Sørensen

Forskningsleder, ph.d., cand.pæd.pæd.

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Sundhedsfremme fra et borgerperspektiv
 • Hverdagsliv med sundhedsproblemer og sygdom
 • Patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
Frank Juul Agerholm

Frank Juul Agerholm

Lektor, ph.d., cand. pæd.

VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Særlig viden om:

 • Sundhedens væsen og uvæsen, fx overdreven dyrkelse af det sunde
 • Sundhedens og pædagogikkens filosofi og idéhistorie
 • Smag og afsmag
 • Tilknyttet forskningsprogrammet for pædagogisk samtidsdiagnostik, AU
Helle Svenningsen

Helle Svenningsen

Lektor, ph.d.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Intensivdelirium
 • Screeningsmetoder til delirium
 • Patienterfaringer med delirium
 • Kvantitative metode
Helle Rønn Smidt

Helle Rønn Smidt

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Fysioterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Kropssyn og kropslig læring
 • Krop/psyke sammenhænge
 • Psykiatrisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
Jeanette Pilt Ulriksen

Jeanette Pilt Ulriksen

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Demens
 • Rehabilitering
 • Smerter
 • Palliation (pleje af døende)
 • Borgerinvolvering
Jesper Ovesen Dahlgaard

Jesper Ovesen Dahlgaard

Docent, ph.d., cand. scient., forskningsleder

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Sundhedspsykologi og mindfulness
 • Mindfulness som forebyggelse af stress og udbrændthed
 • Molekylærbiologi, genetik og epigenetik
John Brincks

John Brincks

Fysioterapeut, ph.d.

VIA Fysioterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Rehabilitering af personer med neurologiske lidelser
 • Ganganalyse af personer med lidelser som multipel sklerose og apopleksi
 • Fysioterapeutisk behandling af personer med neurologiske lidelser 
Kristian Park Frausing

Kristian Park Frausing

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Psykomotorikuddannelsen

Særlig viden om:

 • Enlige, gamle mænd
 • Aldring og ensomhed i alderdommen
 • Livskvalitet og ældre mænds forestilling om det gode liv
 • Samspillet mellem krop, psyke og maskulinitet i alderdommen

 

Malene Munk Jørgensen

Malene Munk Jørgensen

Lektor, ph.d., cand. scient.

VIA Bioanalytikeruddannelsen

Særlig viden om:

 • Identificering, kvantificering og kvalitetssikring af biomarkører
 • Rehabilitering af hjertepatienter
 • Biomarkører koblet til reduktion af stress og inflammation
 • Anvendelse og kvalitetssikring af sundhedsteknologi til kvantificering af biomarkører
Marianne Høllund

Marianne Høllund

Uddannelsesleder, lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Genoptræning
 • Mennesker med handicap
 • Erhvervsrettet rehabilitering
 • Innovation i uddannelserne
 • Social integration i samfundet og i uddannelsesregi

 

Marie Ernst Christensen

Marie Ernst Christensen

Cand.scient.san.publ

VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Særlig viden om:

 • Folkesundhed
 • Rehabilitering af personer med neurologiske lidelser
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
Mette Krohn

Mette Krohn

Lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Ergoterapi
 • Studerendes udfordringer i forhold til samarbejde
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
Susanne Helene Buch Nielsen

Susanne Helene Buch Nielsen

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Etiske laboratorier
 • Æstetiske metoder til etisk erkendelse: Rollespil, narrativer, noveller m.m.
 • Innovative metoder til at handle i uforudsete situationer
 • Etik og udvikling af sundhedsprofessionelles identitet
 • Videnskabsteori i sammenhæng med forskning
Tove Stenderup

Tove Stenderup

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Musik i socialpædagogisk arbejde
 • Musik og demensramte mennesker
 • Musik og mennesker med erhvervet hjerneskade
 • Menneskets møde med musikken – både som lyttende og aktivt udøvende

Sundheds- og velfærdsteknologi

Anita Lunde

Anita Lunde

Adjunkt, ph.d.-studerende

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Telemedicin og medicinsk teknologi vurdering (MTV)
 • Komplementær og alternativ behandling
 • Evidens i sygepleje
 • Holistisk sygepleje
Bodil Sørensen

Bodil Sørensen

Lektor, ph.d., faglig koordinator

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Sundhedsteknologi
 • Hverdagsliv med teknologi
 • Forebyggelse af indlæggelser
Karin Christiansen

Karin Christiansen

Docent, ph.d., forskningsleder

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Etik og (velfærds)-teknologi
 • Medicinsk forbedring og DNA-diagnostik
 • Fortællinger og professionsidentitet
Lars Peter Kjeldsen

Lars Peter Kjeldsen

Forskningschef, ph.d., MSO for rektor

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Kinæstetisk læring
 • Virtuelle læringsmiljøer
 • Videndeling og kommunikation på digitale medier
 • Nonverbal kommunikation
Line Lindhardt Egsgaard

Line Lindhardt Egsgaard

Cand.polyt., lektor, ph.d.

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Digital signalbehandling
 • Big data
 • Statistik
 • Sundheds-it
 • Medicinsk udstyr
Malene Munk Jørgensen

Malene Munk Jørgensen

Lektor, ph.d., cand. scient.

VIA Bioanalytikeruddannelsen

Særlig viden om:

 • Identificering, kvantificering og kvalitetssikring af biomarkører
 • Rehabilitering af hjertepatienter
 • Biomarkører koblet til reduktion af stress og inflammation
 • Anvendelse og kvalitetssikring af sundhedsteknologi til kvantificering af biomarkører
Michael Smærup

Michael Smærup

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Sundhedsteknologi, tele­rehabilitering og telemedicin
 • Ældres sundhed og sygdom, gerontologi og geriatri
 • Faldudredning og forebyggelse af fald
 • Svimmelhed, udredning, træning og behandling
 • Enlige gamle mænd
 • Ældre og træningsteknologi
 • Demente og kognitiv stimulationsterapi
Rikke Buus Bøje

Rikke Buus Bøje

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Brug af simulation i undervisning
 • Simulationsbaseret læring
 • Innovativ undervisning
Susanne Helene Buch Nielsen

Susanne Helene Buch Nielsen

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Etiske laboratorier
 • Æstetiske metoder til etisk erkendelse: Rollespil, narrativer, noveller m.m.
 • Innovative metoder til at handle i uforudsete situationer
 • Etik og udvikling af sundhedsprofessionelles identitet
 • Videnskabsteori i sammenhæng med forskning

Sundhedsprofessioner - arbejde og uddannelse

Anita Lyngsø

Anita Lyngsø

Lektor, ph.d.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Netbaseret undervisning
 • Blended learning i professionsuddannelser
 • Studerendes studiestrategier i netbaseret undervisning
 • Uddannelsesforskning 
 • Sygeplejerskeuddannelsen

 

Anne Døssing

Anne Døssing

Lektor, sygeplejerske, cand. cur. og ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Borgernær sygepleje
 • Sygeplejerskers rolle som koordinatorer og ’organisatorisk lim’ i sundhedssektoren
 • Pleje og behandling af patienter med flere kroniske sygdomme på én gang
 • Strukturer i det danske sundhedsvæsen
Jesper Ovesen Dahlgaard

Jesper Ovesen Dahlgaard

Docent, ph.d., cand. scient., forskningsleder

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Sundhedspsykologi og mindfulness
 • Mindfulness som forebyggelse af stress og udbrændthed
 • Molekylærbiologi, genetik og epigenetik
Jette Hellegaard Henriksen

Jette Hellegaard Henriksen

Lektor, ph.d.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Karrieredrømme hos studerende ved de sundhedsprofessionelle uddannelser 
 • Curriculumudvikling i sygeplejerskeuddannelsen
 • Uddannelsesforskning og professionsdidaktik
 • Sygeplejerskestuderendes dannelses- og læringsstrategier i simulationslaboratoriet

 

Karin Christiansen

Karin Christiansen

Docent, ph.d., forskningsleder

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Etik og (velfærds)-teknologi
 • Medicinsk forbedring og DNA-diagnostik
 • Fortællinger og professionsidentitet
Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen

Studiekoordinator, lektor, cand.cur., ph.d.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Læring
 • ePortfolio og andre e-læringsredskaber
 • Læringsstile og udvikling af læringsrepertoire
 • Samspil mellem teori og praktik (klinik)
 • Forskning i uddannelse og differentiering af læreprocesser
Lars Peter Kjeldsen

Lars Peter Kjeldsen

Forskningschef, ph.d., MSO for rektor

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Kinæstetisk læring
 • Virtuelle læringsmiljøer
 • Videndeling og kommunikation på digitale medier
 • Nonverbal kommunikation
Marianne Høllund

Marianne Høllund

Uddannelsesleder, lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Genoptræning
 • Mennesker med handicap
 • Erhvervsrettet rehabilitering
 • Innovation i uddannelserne
 • Social integration i samfundet og i uddannelsesregi

 

Mette Krohn

Mette Krohn

Lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Ergoterapi
 • Studerendes udfordringer i forhold til samarbejde
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
Raymond Kolbæk

Raymond Kolbæk

Forskningslektor, ph.d., cand.cur.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Håndtering af digitale værktøjer og sociale medier af sygdom og sundhed
 • Digitaliseringens konsekvenser for sygepleje og sundhedsvæsen
 • Anvendelse af kvalitative- og aktionsforskningsmetoder
 • Udvikling af e-læringsmaterialer og tilrettelæggelse af online uddannelse
Rikke Buus Bøje

Rikke Buus Bøje

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Brug af simulation i undervisning
 • Simulationsbaseret læring
 • Innovativ undervisning
Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Associate Professor / lektor

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Omsorg
 • Skønhed, etik og æstetiske dimensioner i sygepleje
 • Skønheds-drevne tilgange til innovations- og entreprenørskabsprocesser
 • Fænomenologisk aktionsforskning
Susanne Helene Buch Nielsen

Susanne Helene Buch Nielsen

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Etiske laboratorier
 • Æstetiske metoder til etisk erkendelse: Rollespil, narrativer, noveller m.m.
 • Innovative metoder til at handle i uforudsete situationer
 • Etik og udvikling af sundhedsprofessionelles identitet
 • Videnskabsteori i sammenhæng med forskning
Vibeke Røn Noer

Vibeke Røn Noer

Forskningsleder, lektor, ph.d.

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Særlig viden om:

 • Udvikling af professionsidentitet
 • Studerendes studiestrategier og dannelsesprocesser
 • Overgange fra studieliv til arbejdsliv
 • Professionsdidaktik og curriculumudvikling
 • Sygeplejerskeuddannelsen

Sygdomshåndtering – patienter, pårørende og personale

Anita Haahr

Anita Haahr

Ph.d., cand.cur.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Livet med (kronisk) sygdom
 • At leve med Parkinsons sygdom
 • Kvalitativ metode
Anne Døssing

Anne Døssing

Lektor, sygeplejerske, cand. cur. og ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Borgernær sygepleje
 • Sygeplejerskers rolle som koordinatorer og ’organisatorisk lim’ i sundhedssektoren
 • Pleje og behandling af patienter med flere kroniske sygdomme på én gang
 • Strukturer i det danske sundhedsvæsen
Dorthe Sørensen

Dorthe Sørensen

Forskningsleder, ph.d., cand.pæd.pæd.

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Sundhedsfremme fra et borgerperspektiv
 • Hverdagsliv med sundhedsproblemer og sygdom
 • Patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
Jesper Ovesen Dahlgaard

Jesper Ovesen Dahlgaard

Docent, ph.d., cand. scient., forskningsleder

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Sundhedspsykologi og mindfulness
 • Mindfulness som forebyggelse af stress og udbrændthed
 • Molekylærbiologi, genetik og epigenetik
Lars Peter Kjeldsen

Lars Peter Kjeldsen

Forskningschef, ph.d., MSO for rektor

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Kinæstetisk læring
 • Virtuelle læringsmiljøer
 • Videndeling og kommunikation på digitale medier
 • Nonverbal kommunikation
Marianne Høllund

Marianne Høllund

Uddannelsesleder, lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Genoptræning
 • Mennesker med handicap
 • Erhvervsrettet rehabilitering
 • Innovation i uddannelserne
 • Social integration i samfundet og i uddannelsesregi

 

Raymond Kolbæk

Raymond Kolbæk

Forskningslektor, ph.d., cand.cur.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Håndtering af digitale værktøjer og sociale medier af sygdom og sundhed
 • Digitaliseringens konsekvenser for sygepleje og sundhedsvæsen
 • Anvendelse af kvalitative- og aktionsforskningsmetoder
 • Udvikling af e-læringsmaterialer og tilrettelæggelse af online uddannelse
Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Associate Professor / lektor

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Særlig viden om:

 • Omsorg
 • Skønhed, etik og æstetiske dimensioner i sygepleje
 • Skønheds-drevne tilgange til innovations- og entreprenørskabsprocesser
 • Fænomenologisk aktionsforskning
Susanne Helene Buch Nielsen

Susanne Helene Buch Nielsen

Lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Særlig viden om:

 • Etiske laboratorier
 • Æstetiske metoder til etisk erkendelse: Rollespil, narrativer, noveller m.m.
 • Innovative metoder til at handle i uforudsete situationer
 • Etik og udvikling af sundhedsprofessionelles identitet
 • Videnskabsteori i sammenhæng med forskning
Tove Stenderup

Tove Stenderup

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Musik i socialpædagogisk arbejde
 • Musik og demensramte mennesker
 • Musik og mennesker med erhvervet hjerneskade
 • Menneskets møde med musikken – både som lyttende og aktivt udøvende