Dreng blæser sæbebobbel

Pædagogisk Extrakt - viden via praksis

Pædagogisk Extrakt er et fagligt online magasin, der giver dig et aktuelt koncentrat af det, der rører sig i den pædagogiske praksis, på pædagoguddannelsen og i VIAs pædagogiske videncentre.

Læs Pædagogisk Extrakt online

Paedagogisk Extrakt 16 - Længe leve legen

16 / 2019 - Legen længe leve

I dette temanummer undersøger vi, om der stadig er liv i legen. Om den børnekulturelle legekæde, hvor dåseput og far-mor-og-børn-lege overleveres fra de store til de små, stadig er i fuld vigør. 

15/2019 - Dannelse i en tech-tid

En smartphone i lommen og en tablet i tasken. Teknologien har over en generation revolutioneret hele måden, vi er sammen på.
Pædagogisk Extrakt 14

14/2018 - Styring af pædagogers praksis

I dette temanummer sætter vi fokus på styring af pædagogers praksis. Vi spørger, om den stærke styringsdiskurs betyder, at pædagoger mister muligheden for at udøve faglige skøn - og i stedet bliver henvist til en snæver og ensidig fortolkning af, hvad god pædagogik er?
Pædagogisk Extrakt Juni 2018

13/2018 - Æstetikken i pædagogikken

Hvad kan æstetikken egentlig tilbyde pædagogikken? I dette temanummer kommer vi med mulige svar på dette spørgsmål.
Pædagogisk Extrakt 12

12/2017 - Hverdagsliv - Frisat eller rammesat?

Hverdagslivet er under pres. Der sker en pædagogisk kolonisering af det ’ikke tilrettelagte’ og utilsigtede. Hvad gør det ved os – og hvordan svarer vi igen?
Pædagogisk Extrakt 11

11/2017 - Det handler om trivsel

Vi sætter fokus på, hvordan pædagoger fortolker og arbejder med trivselsbegrebet. Og på alle de dilemmaer og muligheder, det skaber.
Pædagogisk Extrakt. Køn - mere end bare drengene mod pigerne

10/2016: Køn - mere end bare drengene mod pigerne

Køn er en magtfuld struktur, der påvirker de livs- og handlemuligheder, vi får og giver hinanden.

9/2016: Må jeg være med?

Deltagelse er et vigtigt begreb i pædagogers ordforråd. Men der ligger et pædagogisk paradoks i at arbejde professionelt med deltagelse.

Pædagogisk Extrakt

8/2015: Kroppen i pædagogikken

Temanummeret sætter fokus på Kroppen i pædagogikken og inviterer pædagoger og forskere til at fortælle, inspirere og begrunde, hvordan kroppen får plads i det pædagogiske arbejde

Pædagogisk Extrakt 7 - Outdoor

7/2015: Outdoor - pædagoger udenfor

Har du blik for uderummets særlige pædagogiske potentialer? Eller er naturen blot en smuk kulisse? Læs om outdoor-pædagogens rolle og muligheder
Forside med titlen Pædagogisk Ekstrakt

6/2015: Professionel dømmekraft

Pædagogerne kan slå hjerne og hjerte fra og følge en korrekt manual. Deres professionelle vurderinger og skøn bliver unødvendige i mødet med børn og brugere.
forside med titlen Pædagogisk Extrakt

5/2014: Inklusion

Inklusionsbølgen ruller ind over os og forsyner både tilhængere og modstanderes møller med kraft og energi.
bogstaver og barn

4/2013: Sprog

Det er efterhånden et veldokumenteret faktum, at pædagoger spiller en afgørende rolle for børns sprogudvikling.
Voksen kigger på barn der leger

3/2013: Innovation

Vi folder det populære buzzword ud og giver dig inspiration til innovativ udvikling af den pædagogiske praksis.
Håndtegning

2/2012: Faglige mellemrum

Få best practice og læs om eksperimenterende tiltag, der udfordrer vores forståelser af at lære i praksis.
Barnehånd på ipad

1/2012: Medialisering

Hvad kan en iPad (ikke)? Og hvorfor skal børn vide, at verden er større end google? Bliv klogere på erfaringer med iPad, Facebook og medieleg.

Få mere information

 • Om Pædagogisk Extrakt

  Pædagogisk Extrakt er et fagligt online magasin, der giver dig et aktuelt koncentrat af det, der rør sig i den pædagogiske praksis, på pædagoguddannelser og hos de pædagogiske videncentre i VIA.

  Pædagogisk Extrakt udkommer 2 gange årligt. I hvert nummer stiller vi skarpt på aktuelle temaer og udfordringer i den pædagogiske praksis. 

  Vi spørger blandt andet:

  • Hvad er ekstrakten af den pædagogiske profession?
  • Hvad er det egentlig, den moderne pædagog kan, skal og vil?
  • Hvordan spiller VIA som uddannelsesinstitution en aktiv rolle i udviklingen af din pædagogiske profession?

  Målgruppe

  Pædagogisk Extrakt er målrettet pædagoger. Vi stiller spalteplads til rådighed for eksperter og fagprofessionelle, der tør inspirere, diskutere og provokere. Vi giver en stemme til alle, der vil begrunde og dokumentere professionsaktuelle temaer og være med til at påvirke og forandre den pædagogiske praksis med afsæt i ny viden.

 • Kontakt redaktionen

  Har du forslag til tematikker, eller brænder du for at give din holdning og viden til kende, så kontakt os:
  Redaktør
  Jeanette Svendsen
  T: +45 87 55 36 86
  E: jesv@via.dk