Ingeniørstuderende fra VIA skal udvikle Marina City

250 danske og internationale ingeniørstuderede fra otte forskellige ingeniøruddannelser på VIA University College, skal i tre uger arbejde med udviklingen af det nye by- og marinaområde, Marina City, i Kolding.

marina city
De studerende fik et flot - og koldt - førstehåndsindtryk af det område, som på sigt skal blive til Marina City. 

De studerende skal, i grupper på tværs af uddannelsesretninger, arbejde med 10 forskellige cases. Casene er udarbejdet i samarbejde mellem Kolding Kommune og VIA University College. Kodeordene for casene og projektet er: Cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Det er i forbindelse med et tre-uger langt innovationsforløb, at de studerende er blevet introduceret til planerne i forbindelse med etableringen af Marina City. Og tirsdag den 5. februar, var de studerende i Kolding, hvor de blandt andet besøgte det nuværende havneareal, de blev præsenteret for en model af Marina City og de fik mulighed for at spørge ind til tankerne bag projektet.

30 foreninger i havneområdet

På KUC i Kolding fik de studerende desuden kreative input i form af en introduktion til Koldings Design Vision: ’We design for life’ og hvad den tankegang indebærer. Og de studerende fik ligeledes input til, hvordan man giver en idé værdi både oplevelsesmæssigt, økonomisk og i en bæredygtig kontekst.

Det kan blive nødvendigt at tænke kreativt, for der er mange interessenter i det område hvor Marina City skal etableres - faktisk er der 30 foreninger tilknyttet området. Nogle af interessenterne havde Kolding Kommune inviteret til KUC, for at give de studerende mulighed for at interviewe dem og høre om deres ønsker og forventninger til faciliteterne i området.

De studerende skal bryde rammerne

Christian Hylgaard, arkitekt i Kolding Kommune og brobygger i arbejdet med cirkulær økonomi i samarbejdet mellem VIA University College og Kolding Kommune, har hjulpet med at introducere de studerende til Marina City:

”Arbejdet med at lægge Koldings to marinaer sammen har været diskuteret i årevis. Så det er spændende, at vi nu får mulighed for at tænke en helt ny form for byudvikling i forbindelse med flytningen. Og det er en spændende mulighed, at vi kan få de ingeniørstuderende indover med nye idéer og perspektiver som forhåbentlig kan skubbe til vores holdninger”, siger Christian Hylgaard og fortsætter:

”Vi ved, at de ingeniørstuderende allerede er bevidste om at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Derfor har de gode forudsætninger for at arbejde med udviklingen af Marina City, og det giver et ekstra perspektiv, at der er mange internationale studerende med. De kan spille ind med en helt anden kulturel baggrund og en helt anden måde at tænke udvikling på. Så vi regner med, at blive udfordret i vores tænkning og at de studerende bryder rammerne for, hvad der ’normalt ’kan lade sig gøre”.

Brugerne skal i centrum

For Keerthanan Rajakulendran, produktionsingeniørstuderende på 4. semester, er arbejdet med Marina City en spændende mulighed for at arbejde med en konkret case:

”Det her er en god måde at arbejde på. For vi for både mulighed for at arbejde på tværs af uddannelser, og Marina City er et spændende projekt. Så det er afgørende, at vi finder på en løsning, der kommer flest mulige af brugerne til gode”, pointerer Keerthanan og forklarer videre:

”Fordi vi arbejder på tværs af alle ingeniøruddannelser, vil der også være forskellige ting, vi ønsker at prioritere. Men vi er nu gode til at blive enige, og jeg er sikker på, at vi kommer op med nogle spændende tanker og idéer, som Marina City forhåbentlig også kan bruge til inspiration”.

Gode input er motiverende

Maja Lybkær Kronborg Nielsen, bygningsingeniørstuderende på 4. semester, var en smule skeptisk i forhold til udbyttet af at deltage i projektet. Men det forbehold blev hurtigt gjort til skamme:

”Vi har fået rigtige mange interessante input og informationer fra mange forskellige personer om projektet, og det har været med til at gøre det spændende. Så både jeg og min gruppe blev egentlig hurtigt motiveret, og vi har valgt at arbejde med, hvordan man bedst kan integrere husbåde i Marina City-området”, glæder Maja sig og slutter:

”Det er et projekt, som kan udfordre os, og samtidig kan vi udfordre hinanden i gruppen. Projektet er egentlig en håndgribelig case at arbejde med. Men jeg er sikker på, at vi kommer til at arbejde meget bredt og med nogle lidt vilde løsninger. Vi er i hvert fald kommet godt fra start”.

De ingeniørstuderende skal fremlægge deres endelige forslag foran et dommerpanel fredag den 14. februar på VIA Campus Horsens.

Spørgsmål:

Christian Hylgaard
Arkitekt i Kolding Kommune
M: 87 55 43 05
E: chhy@via.dk

Relaterede artikler