VIA er med i fælles indsats for praktikforløb på velfærdsuddannelser

VIA University College samarbejder tæt med Region Midtjylland og kommunerne i det midtjyske om at finde løsninger for de mange studerende, der på grund af nedlukningen i samfundet helt eller delvist mister praktikforløb i foråret 2020 på deres uddannelser til blandt andet sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver.

To sygeplejerskestuderende tester udstyr

Det er blandt andet sygeplejerskestuderende fra VIA, der på grund af situationen med coronavirus har oplevet afbrudte praktikforløb. Foto: VIA University College

Mange studerende har i denne tid fået afbrudt deres praktik på eksempelvis hospitaler, i hjemmeplejen og i børnehaver på grund af situationen med COVID-19, og en taskforce under Uddannelses- og Forskningsministeriet har arbejdet med at få overblik over situationen og finde løsninger på praktikudfordringerne.

I taskforcen har der været bred enighed om, at praktiksteder og uddannelsesinstitutioner skal arbejde for, at den planlagte praktik så vidt muligt skal afvikles.

Dét arbejde er godt i gang i den midtjyske region med VIA University College, kommuner og Region Midtjylland i fællesskab.

Fleksibilitet og samarbejde i Midtjylland

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, slår fast, at der bliver arbejdet målrettet på, at de studerende selvfølgelig får den nødvendige læring. Samtidig er der fokus på, at aflyste praktikforløb heller ikke må forsinke de unge i deres uddannelsesforløb eller forsinke dem i at komme ud på arbejdsmarkedet.

”Det er ikke muligt bare at erstatte praktikken eller skubbe den foran de studerende. Vi har derfor forståelse for de udfordringer, regionen og kommunerne står med som ansvarlige for praktikken, og VIA bakker op om arbejdet i regionen og kommunerne med at finde de bedst mulige løsninger lokalt for studerende på de enkelte uddannelser i den her helt usædvanlige situation. Situationen kan selvfølgelig også få betydning for eksamensformen, men heldigvis er de studerende og praktikstederne omstillingsparate,” siger Harald Mikkelsen.

Torben Hansen, der er formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR Midtjylland) og borgmester i Randers Kommune, understreger, at praktikstederne er så fleksible som muligt.

”Vi må jo desværre bede de studerende – og også alle vores praktiksteder - om at forvente og acceptere aflyste, anderledes eller alternative praktikforløb foreløbig i dette forår. Men vi skal være så fleksible som muligt for at hjælpe de studerende i det omfang, det overhovedet er muligt fra vores praktiksteders side. Det kan være ved at få tænkt de studerende ind i den gradvise genåbning nu på fx skole- og dagtilbudsområdet,” siger Torben Hansen (S).

Særligt fokus på 6. semester-praktik

Den nationale taskforce peger på, at der skal et særligt fokus på de studerende på 6. semester på blandt andet sygeplejerskeuddannelsen, hvor der kun er kort tid tilbage på uddannelsen men stadig meget specifikke krav til, hvad de studerende skal prøve og erfare i praktikken.

”Ligesom kommunerne har vi i regionen ekstra opmærksomhed på at finde løsninger for sygeplejerskepraktikken på 6. semester og få de studerende i praktik hurtigst muligt i en eller anden form – også selv om vi i mange tilfælde må tænke alternativt,” siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland og fortsætter:

”Vi åbner jo gradvist mere op på hospitalerne, og det kan vi forhåbentlig også udnytte i forhold til de studerende, der skal i praktik i den afsluttende del af deres studie. Vi er i en situation med COVID-19, hvor der skal tages mange hensyn i sundhedsvæsnet, og de studerendes praktik er en del af det, som vi forsøger at løfte bedst muligt under de givne omstændinger,” siger Anders Kühnau.

Fokus fra Uddannelses- og Forskningsministeriets taskforce har været på praktik i perioden fra nedlukningen den 11. marts og hele forårssemestret 2020.

Udfordringer i forhold til praktik i det kommende semester vil blive behandlet i forlængelse af taskforcens arbejde.

Se her Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse om de studerendes praktik 

Kontakt for yderligere information:

Harald Elmo Mikkelsen, rektor, VIA University College. Telefon: 8755 1001. E-mail: hm@via.dk

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland. Telrfon: 2360 2768. E-mail: kuhnau@rr.rm.dk

Torben Hansen (S), borgmester, Randers Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR Midtjylland). Telefon: 4093 1025. E-mail: torben.hansen@randers.dk

Relaterede artikler