Matematikforsker fra VIA vinder Ph.d. Cup 2020

Matematikforskeren Pernille Bødtker Sunde fra VIA University College har vundet Ph.d. Cup 2020 for sit forskningsprojekt om regnestrategier i 1.-4. klasse. Hun er oprindeligt uddannet biolog og har efterfølgende uddannet sig til folkeskolelærer og matematikvejleder.    Foto: Uffe Weng
Ph.d. og adjunkt Pernille Bødtker Sunde fra professionshøjskolen VIA University College har vundet videnskabskonkurrencen Ph.d. Cup 2020 for sit forskningsprojekt om regnestrategier i matematik. Resultaterne fra projektet kan hjælpe med at forudsige matematikvanskeligheder i folkeskolens mindste klasser, så man tidligere kan sætte ind med målrettet hjælp til eleverne.  

Betyder det noget, hvordan man regner, hvis bare man regner rigtigt? Sådan spørger Pernille Bødtker Sunde i det forskningsprojekt, som i sidste uge sikrede hende en plads i finalen til det store videnskabsshow Ph.d. Cup. Fredag aften løb finalen af stablen i et stort show på DR2, og her kunne Pernille Bødtker Sunde til sidst tage både æren, præmien og titlen som vinder af Ph.d. Cup 2020. 

”Det er naturligvis en stor ære at vinde en konkurrence med så mange andre dygtige forskere og vigtige projekter. Men det bedste for mig har været hele rejsen hertil, hvor jeg har rykket mig meget formidlingsmæssigt og fået mange nye værktøjer, som kan hjælpe mig til at brede min forskning ud til et større publikum. Og det er der jo brug for. Hvis min ph.d. skal kunne gøre en forskel for børn, der har svært ved matematik, så kræver det jo, at en bred skare hører om resultaterne,” siger Pernille Bødtker Sunde, der til daglig arbejder som adjunkt og forsker på professionshøjskolen VIA University College. 

Hun var den eneste af finalisterne med tilknytning til en professionshøjskole. Resten af finalisterne kom fra henholdsvis Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU og Syddansk Universitet. 

Dyb dedikation til et vigtigt projekt

Ph.d.-projektet, der sikrede hende sejren, undersøger børns tidlige regnestrategier i matematik, når de skal løse simple plusstykker i 1. klasse. Resultaterne tyder på, at selvom det nok er vigtigt at regne rigtigt, så er det endnu vigtigere at have fokus på hvordan eleverne regner i de små klasser, for det har betydning for risikoen for at havne i matematikvanskeligheder senere hen. Håbet er, at resultaterne fra projektet kan gøre det nemmere at forudsige matematikvanskeligheder, så man tidligere kan sætte ind med målrettet hjælp. Og det perspektiv faldt i god jord hos dommerne.

”Det er tydeligt for os alle, hvorfor det her er vigtigt. Pernille har med sit projekt identificeret et problem i praksis, som må løses videnskabeligt – og så gør hun det med dyb dedikation og et ønske om at gøre en forskel” lød begrundelsen blandt andet fra dommerpanelet, der bestod af DNA-forskeren Eske Willerslev, DTU-professor Maja Horst samt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Praksisperspektivet har Pernille Bødtker Sunde med sig fra tiden som folkeskolelærer på Molsskolen på Syddjurs, hvor hun også senere har gennemført en stor del af sin forskning. Oprindeligt er hun dog uddannet biolog. I dag kombinerer hun den akademiske og praktiske baggrund i sit forskningsarbejde som ph.d. og adjunkt på Professionshøjskolen VIA University College, hvor hun forsker i matematik og arbejder med at klæde næste generation af folkeskolelærere på til lærer- og vejlederjobbet. 

En milepæl i professionshøjskolernes forskningsarbejde

Formålet med Ph.d. Cup, der har været afholdt hvert år siden 2013, er at sprede dansk forskning ud til en bred offentlighed ved at sætte fokus på de bedst formidlede ph.d.-afhandlinger. Finalisterne får frem mod kåringsshowet coaching og sparring fra erfarne videnskabsformidlere. Og netop den brede anerkendelse, der følger med sejren i Ph.d. Cup er ifølge Pernilles forskningschef vigtig: 

”Pernilles sejr i Ph.d. Cup er en vigtig milepæl i vores arbejde med at få anerkendt betydningen af det store og vigtige forsknings- og udviklingsarbejde, som professionshøjskolerne laver. Projektet er et skoleeksempel på, hvordan vi arbejder med anvendelsesorienteret forskning, der kan gøre en konkret forskel for mange mennesker. Derfor er jeg naturligvis meget glad og stolt på Pernilles vegne over, at vi som professionshøjskole kan markere os i en højt profileret formidlingskonkurrence som Ph.d. Cup. Og jeg har da også allerede hørt, at vores uddannelses- og forskningsminister er meget interesseret i at høre mere om, hvordan vi får resultaterne fra Pernilles projekt ud og gøre en forskel i skolerne,” siger Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef i Center for pædagogik og dannelse på VIA. 

Kan gøre en forskel for fagligt svage elever

Ph.d.-projektet om regnestrategier var tidligere på året blandt andet med til at sikre Pernille Bødtker Sunde et personligt stipendium fra Danmarks Frie Forskningsfond til en international post-doc ved universitetet i Leuven i Belgien. Her skal hun blandt andet undersøge nærmere, om der også er kønsspecifikke faktorer involveret i børnenes regnestrategier. Ifølge hende tyder det nemlig på, at drenge og piger har forskellige regnestrategier allerede fra 1. klasse. 

”Min forskning viste, at piger i 1. klasse brugte tællestrategien tre gange så ofte som drengene, hvilket svarer til en forskel på mindst to læringsår. Det resultat var noget chokerende, for det kunne jo tyde på, at piger var i større risiko for at havne i matematikvanskeligheder senere hen. Men da jeg undersøger de samme børn igen på 4. klassetrin er der ikke er væsentlig forskel på, hvor godt drengene og pigerne klarer sig. Piger i 1. klasse er altså tilsyneladende mere tilbøjelige til at bruge tællestrategier end drengene, selvom de faktisk godt mestrer de mere avancerede regnestrategier,” siger Pernille Bødtker Sunde. 

Hun håber, at resultaterne fra projektet kan gøre det nemmere at forudsige matematikvanskeligheder, så man tidligere kan sætte ind med målrettet hjælp. Måske endda allerede inden børnene kommer i skole, hvor regnestrategierne allerede begynder at sætte sig fast. Samtidig rummer projektet ifølge Pernille Bødtker Sunde vigtig viden for både nuværende og kommende matematiklærere. 

”Det tyder på, at vi skal lægge mere vægt på de grundlæggende forståelser for tal og regning, frem for at fokusere så meget på at eleverne lærer at regne efter en bestemt metode. Desværre viser min forskning også, at mange lærere mangler den nødvendige viden og ikke mindst redskaber til at kunne lykkes med dette. Derfor glæder jeg mig over, at uddannelses- og forskningsministeren allerede har vist stor interesse for at brede noget af den viden ud til de mennesker, der i sidste ende kan bruge den til at gøre en forskel,” siger hun. 

Ph.d-cup arrangeres i samarbejde mellem Dagbladet Information, DR og Lundbeckfonden og kårer hvert år den bedste formidler blandt de indstillede forskere. Showet kan ses på DRTV.


Kontakt for yderligere info

Pernille Bødtker Sunde
Ph.d. og adjunkt i VIA
Tlf. 28 94 09 79
Mail: PBOS@via.dk

Andreas Rasch-Christensen
Forskningschef i Center for pædagogik og dannelse på VIA University College
Telefon: 87 55 17 12

Casper Grud Nielsen
Journalist i VIA
Tlf. 87 55 15 16
Mail: GRUD@via.dk