VIAVAR

VIAVAR er et projekt under enheden Studieliv. VIAVAR er med til at understøtte de studiesociale tilbud på tværs af alle VIAs uddannelser og campusser.

7 gode råd til dig, der vil starte en forening

1. FORMÅL: Lav en klar formålsbeskrivelse. Hvad handler foreningen om, hvorfor er I til, og hvem er I til for?

2. LEDELSE: Der bør som minimum være en formand, en næstformand og en kasserer, når I starter op. 

3. VEDTÆGTER: Overvej at lave et udkast til foreningens vedtægter inden den stiftende generalforsamling. Vedtægter er foreningens interne retningslinjer og regler.

4. AKTIVITETER: Lav en aktivitetskalender for semestret, så I fra start har overblik over, hvad det er, I vil lave, samt hvilke eventuelle omkostninger der er hertil.

5. ØKONOMI: Tænk i opstartsbudget samt semesterbudget. Hvad har I brug for, så I kan komme godt i gang, og hvilke udgifter er der i forbindelse med aktiviteterne?

6. STIFTELSESMØDE: Husk, at der skal være en stiftende generalforsamling. Det vigtigste, der skal ske under den stiftende generalforsamling, er, at foreningens vedtægter skal vedtages.

7. CVR: Det er en fordel, men ikke et krav, at foreningen/udvalget er CVR-registreret.

Om VIAVAR

VIAVAR har fokus på fællesskab, mangfoldighed og netværk på tværs af alle VIAs uddannelser. VIAVAR arbejder inden for visionen, at der skal være studiesociale muligheder for alle VIAs studerende.

VIAVAR skal med tiden bestå af 14 medlemmer - én repræsentant fra hver af VIAs 13 adresser samt én medarbejder fra Studieliv. 

Målsætning

Det er VIAVARs målsætning at:

Fremme studiesocialt engagement ved at bidrage med økonomiske tilskud til foreningernes arrangementer og tiltag, samt ved at inddrage VIAs studiesociale foreninger i udformningen af VIA-brede arrangementer.

VIAVARs primære opgaver er at:

 • Allokere de studiesociale midler til studiesociale aktiviteter i henhold til foreningernes indsendte ansøgninger – dette jf. vedtægterne og gældende ansøgningskriterier.
 • Skabe overblik over VIAs foreninger og gøre det let og attraktivt at erfaringsudveksle og videndele.
 • (Med tiden) designe og projektbeskrive VIA-brede aktiviteter og tiltag, herunder også at stille opgaven i udbud hos lokale aktører (foreninger) til udførelsen, samt søge at skabe fremdrift i processen.

Værdisæt

Fællesskab – VIAVAR er et fællesskab, som arbejder kollektivt for alle VIAs adresser. 

Frivillighed – frivillighed og frivillige er kernen i samarbejdet.

Mangfoldighed – VIAVAR består af studerende fra alle campusser, uanset uddannelser, køn, alder og geografisk placering. Et mangfoldigt VIAVAR giver et bedre VIAVAR.

Gennemsigtighed – VIAVAR sikrer gennemsigtighed. Det skal være tydeligt for alle studerende, hvad VIAVAR kan bidrage med, til hvem og hvordan.

Nysgerrighed og nytænkning – VIAVAR er nysgerrige over for nye muligheder og udfordringer og søger at understøtte udviklingen af nye studiesociale aktiviteter.

Dialog og samarbejde – VIAVAR samarbejder med tiden med studerende på den lokale campus om studiesociale initiativer til gavn for de medstuderende. 

Kontakt

Studiemiljøkoordinator i VIA, Christian Bremer Hansen
 • Christian Bremer Hansen

 • Studiemiljøkoordinator
 • T: +45 87 55 40 19

Sådan arbejder VIAVAR

Mønter

Pulje

Tre gange om året uddeles midler til studiesociale tiltag og arrangementer.

Ansøgningsfristerne er 15. marts, 15. maj og 15. oktober.

Pil

Rådgivning

Der ydes rådgivning og vejledning til igangsættelse af studiesociale aktiviteter.

Sociale foreninger i VIA

Nedenfor finder du en oversigt over sociale foreninger i VIA drevet af studerende. Du kan måske bruge oversigten til at lade dig inspirere til lignende tiltag på din campus. Du er velkommen til at kontakte VIAVAR på viavar@via.dk eller studiemiljøkoordinator Christian Bremer Hansen på cbha@via.dk, hvis du har brug for sparring.

 • Forening

  Beskrivelse

  CampusRådet

  En paraplyorganisation med 18 underudvalg

  Alletiders Sport

  Et udvalg, som introducerer sportsdage med fjollede og alternative sportsgrene i fokus.

  Bryggern 

  De studerendes magasin

  Budgetbiografen

  Filmudvalg

  Cerescaféen

  Fredagsbaren for alle studerende og medarbejdere på Campus C.

  CreatriX

  Det kreative udvalg, som cirka én gang om måneden afholder en kreativ workshop.

  Dramagic

  Musicaludvalg

  Express Yourself

  Danseudvalg

  Ludicrum

  Det studiesociale brætspilsudvalg, som afholder brætspilscaféer cirka én gang om måneden.

  Picus Viridis

  Det studiesociale friluftsudvalg, som afholder ture og arrangementer inden for blandt andet naturoplevelser og friluftsliv.

  Profus

  Campus C's kapsejladshold, som hvert år kæmper for at tage Det Gyldne Bækken til Kapsejladsen i Unisøen.

  Rækværk

  Et netværk for studerende med handicap, kroniske sygdomme og diagnoser.

  Smagsløget

  Et udvalg, hvor studerende mødes og laver mad sammen.

  Tirsdagsidræt

  Idrætsudvalget arrangerer idræt for alle hver tirsdag.

  VIA International Wine Club    

  En klub for alle, der gerne vil lære mere om vin og nyde vin i godt selskab.

  VIA Runners

  Et løbefællesskab for studerende på Campus C, som løber sammen hver tirsdag.

  VIAnyl

  Et udvalg, som hver måned afholder arrangementet: Månedens Plade, hvor de hygger sig, mens de lytter til og snakker om en LP.

  Vianysos

  Festudvalg

  Åben Scene

  Et udvalg, der hver anden måned laver arrangementer, hvor studerende kan komme og optræde med musik, sang, gøgleri, digtoplæsning...


 • Forening

  Beskrivelse

  Ambrosia

  Festudvalg, arrangerer campusfester, fredagsbarer, kapsejlads og interne arrangementer

  Bæredygtigt Campus N    

   

  Sved på panden 

  Idrætsudvalg

  VIA Garden

   

  Vild med mad

   

 • Forening

  Beskrivelse   

  Festudvalg    

   
     

 • Forening

  Beskrivelse    

  Social forening

   

  Faglig forening    

   

 • Forening

  Beskrivelse    

  VIA Friday Bar    

   
     

 • Forening

  Beskrivelse  

   Café Stud    

  Holder fredagsbarer og andre events  

     

 • Forening

  Beskrivelse

  Campus DSR

  Politisk råd, som også står for sociale aktiviteter

  VIA Hunters Racing  

  Et sportshold med benzin i blodet

  VIA Event 

   

  Campus Café

   

  Valhalla Bar

  Baren, hvor studerende og medarbejdere mødes på tværs af alder, uddannelser og nationaliteter.


 • Forening

  Beskrivelse     

  Fredagsbaren VIA Ikast    

 • Forening

  Beskrivelse     

  Studenterhuset Sparta    


  Rollespilsforeningen • Forening

  Beskrivelse    

  Det fælles festudvalg   

 • Forening

  Beskrivelse

  Backstage Fredagsbar 


  VIA Silkeborg Musicalforening   

  Står for en årlig musicalopsætning for studerende på VIA Silkeborg    

  Badmintonforening

  En badmintonklub for alle lærer- og pædagogstuderende i Silkeborg.

  Volleyforening

   

 • Forening

  Beskrivelse    

  Arrangementsudvalg    


  Caféudvalg • Forening 

  Beskrivelse    

  Festudvalg    


  TAW Talks

  Volleyforening     


 • Forening    

  Beskrivelse    

      


VIAVAR fest og farver

Vil du være med?

Har du lyst til at være med til at fremme sociale aktiviteter i VIA?