Vil du være en del af VIAVAR?

Har du lyst til at gøre en forskel for det sociale liv i VIA? Nedenfor kan du læse mere om VIAVARs arbejde samt om, hvordan du søger om at komme med i VIAVAR.

Bliv en del af VIAVAR – VIA’s studiesociale forening. VIAVAR arbejder med at fremme studiesocialt engagement ved at bidrage med økonomiske tilskud til VIA’s foreningers arrangementer og tiltag, samt med tiden ved at inddrage VIAs sociale foreninger i udformningen af arrangementer.

Sådan fungerer samarbejdet:

Din deltagelse i VIAVAR sker på frivillig basis. Dette gælder for de tre årlige møder. Som frivillig i VIAVAR er du med til at skabe glæde blandt VIAs studerende. Det, du bidrager med, gør godt og bliver værdsat. Du er med til at gøre ting mulige og få det sociale liv i VIA til at blomstre.

Det bidrager du med (frivilligt):

  • Deltage aktivt i VIAVARs tre årlige møder af ca. fire timers varighed, herunder:
  • Allokere midler på baggrund af indkomne ansøgninger jf. vejledningen 
  • Holde fingeren på pulsen i forhold til campuslokale arrangementer og events – studiesociale tiltag

Det får du ud af det: 

  • Socialt og professionelt netværk
  • Opgaver og ansvar, som står stærkt på dit CV
  • Mulighed for at gøre en aktiv forskel for det studiesociale miljø på din campus og for hele VIA
  • Kendskab til det studiesociale liv på tværs af hele VIA

Kontakt:

Hvis det kunne være noget for dig, eller at du ønsker at høre mere om det, så skriv eller ring gerne til:

Christian Bremer Hansen, viavar@via.dk, 87 55 40 19