Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Billede af verdensmåls logoet og verdensmål nummer 12.
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
FN's verdensmål nr. 12, indikator 12.5.
Vores studerende skal klædes på til at skabe bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. Gennem cirkulært byggeri, mere genanvendelse i produktionskæden og bedre håndtering af kemi og affald, bidrager vores forskere, undervisere og studerende til et mere bæredygtigt samfund. 

Cases