Mål 17: Partnerskaber for handling

Billede af verdensmåls logoet og verdensmål nummer 17.
Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene (...).
FN's verdensmål nr. 17, indikator 17.16.
Vores internationale engagement fokuserer på at skabe bæredygtig videnproduktion gennem internationale partnerskaber, der understøtter uddannelses-, forsknings- og udviklingssamarbejder.

Cases