Mål 7: Bæredygtig energi

Billede af verdensmåls logoet og verdensmål nummer 7.
Inden 2030 skal det internationale samarbejde udvides for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer (...).
FN’s verdensmål nr. 7, indikator 7.a.
Vi udvikler bæredygtige energiløsninger og forbedrer energieffektivitet i tæt samarbejde med private og offentlige aktører i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter.  

Cases