Et tredje læringsrum

Studerende på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro skal gøres fortrolige med deres profession tidligere. Løsningen er en autentisk setting i trygge rammer, hvor ansvar og mod til at fejle er fundamentet.

 

Forløbet er nomineret til VIAs undervisningspris 2019.

 

Hør mere om forløbet fra de studerende og underviserne selv, og læs mere nedenunder.

Et tredje læringsrum mellem tavleundervisning og praktik

Normalt får studerende på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro først mulighed for at afprøve teorien, når de skal i klinisk praktik. ’Et tredje læringsrum’ skal gøre dem fortrolige med deres profession tidligere og give dem billeder på virkeligheden. Resultatet er ansvarsfølelse, motivation og mod til at fejle.

Den teoretiske og den kliniske undervisning er for adskilte i løbet af uddannelsen til fysioterapeut, og der er et uudnyttet potentiale i feltet mellem de to.

Dét var udgangspunktet for et undervisningsprojekt med titlen ’Et tredje læringsrum’, som de to lektorer Rune Eie og Nickolaj Hove Nielsen fra fysioterapeutuddannelsen på Campus Holstebro har udviklet.

’Et tredje læringsrum’ stiller allerede på 2. semester de studerende i rollen som fysioterapeut. Typisk øver man sig på medstuderende eller undervisere, men her er det ældre med reelle udfordringer og sygdomme som eksempeltvist KOL, de fysioterapeutstuderende arbejder med i praksis. Det er vigtigt for underviserne, at det er en autentisk setting.

”Målet er at koble teori og praksis tidligt og at lade de studerende opleve ansvaret for en patient tidligere. Ved at skabe et stærkt rammesat rum, gøres der plads til at de studerende kan navigere friere i mødet med borgeren, og der kan dermed blive et stort fokus på, hvad det vil sige at blive fysioterapeut,” forklarer Rune Eie.

Hans underviserkollega Nickolaj Hove Nielsen tilføjer, at der i ’Et tredje læringsrum’ også bliver arbejdet med fysioterapeutens rolle som vært – altså det at byde velkommen, møde borgeren, have passende tøj på og at varetage kommunikationen omkring behandlingen.

”Det er dele, som også er utroligt vigtige i arbejdet som fysioterapeut,” fremhæver Nickolaj Hove Nielsen.

Det handler om ansvar i trygge rammer

De to lektorer lægger meget vægt på, at det er ansvarsfølelsen, der både er midlet og målet i forløbet. Og det nikker de studerende genkendende til.

”Forløbet sætter mig i rollen som fysioterapeut i borgerkontakten. Og det ansvar lægger pres på en, så man er nødt til at være skarp og forstå teorien, som vi får mulighed for at prøve af i borgermødet,” fortæller Isabella Schweigler, der går på tredje semester af fysioterapeutuddannelsen i Holstebro.

Tina Fobian fra syvende semester på fysioterapeutuddannelsen er helt enig.

”Forløbet rammer plet på en tidligere problemstilling, og det var helt sikkert med til at øge min motivation. I praktikken er man på en arbejdsplads, som har andre mål ud over læring. I det tredje læringsrum er der mere plads til at fejle og lære. Her er det levende cases med rigtige sygdomme, så man får et langt bedre indblik i, hvad patienterne faktisk kan og ikke kan,” fortæller hun.

Nickolaj Hove Nielsen vil gerne gøre op med nulfejlskulturen, og i forløbet følger de princippet ’fem fejl og en krammer’.

Fra underviser til kollega

Patienterne bliver rekrutteret fra det lokale fitnesscenter, som har træningshold for ældre med KOL samt andre hjerte- og lungesygdomme. De studerende arbejder selvstændigt i grupper med anamnese (patientens egen fortælling om sin sygehistorie) og test af patientens færdigheder, mens underviserne observerer og står til rådighed til sparring.

Dette forhold mellem underviser og studerende er helt unikt.

”Vi træder væk fra rollen som undervisere og afgiver ansvaret til de studerende, så vi bliver samarbejdspartnere og kolleger på lige fod med de studerende. Vi giver de studerende plads til at prøve sig frem under observation og i trygge rammer, så de kan styrke deres professionsidentitet. Vi skal turde at være rollemodeller. De studerende efterlyser billeder, de kan spejle sig i,” fastslår Nickolaj Hove Nielsen.

’Et tredje læringsrum’ medvirkede også til, at de mere stille eller ikke-boglige studerende blev aktiveret på en anden måde, fortæller Casper Høøg fra fjerde semester på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro.

”Der var flere af dem, som ikke var så stærke i teorien og ikke sagde så meget i timerne, som pludselig blev aktive i mødet med borgerne, og som var gode til kontakten. Bagefter var der også gode refleksioner. Hele forløbet giver bare rigtig god mening,” lyder det fra Kasper Høøg.

Kan udbredes til alle professionsbachelorer

Selv ser begge undervisere et stort potentiale i deres tredje læringsrum, som allerede har inspireret til lignende undervisningsforløb på fysioterapeutuddannelsen og andre professionsbacheloruddannelser i Holstebro.

”På sin vis er det et forløb, som ret simpelt kan udvides til andre professionsbacheloruddannelser. Der skal findes en samarbejdspartner og et trygt sted for de studerende, hvor de kan prøve deres profession af,” forklarer Rune Eie, der sammen med Nickolaj Hove Nielsen har præsenteret projektet på såvel nationale som internationale konferencer.

Begge håber på, at nomineringen til VIAs undervisningspris 2019 er med til at udbrede kendskabet til ’Et tredje læringsrum’, og at flere undervisere har modet til afgive ansvar og møde de studerende i øjenhøjde for at fremme deres professionsdannelse.