Innovationsforløb

Med fokus på både faglige og personlige kompetencer bliver studerende i Horsens på uddannelserne til bygningskonstruktør og kort- og landmålingstekniker sat til at løse konkrete problemstillinger fra erhvervslivet.

 

Forløbet er nomineret til VIAs undervisningspris 2019.

 

Hør mere om forløbet fra de studerende og underviserne her. Du kan også læse mere nedenunder.

90 studerende klædt på til at tænke nyt 

Studerende fra byggeuddannelser hos VIA i Horsens har under innovationsforløb i fællesskab udviklet løsninger til virksomheders aktuelle udfordringer. Samtidig har de studerende selv fået nye faglige og personlige kompetencer.

90 danske og internationale studerende deltog, da den dansk- og engelsksprogede bygningskonstruktøruddannelse i Horsens samt kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i Horsens i foråret 2019 afviklede et fælles tre ugers innovationsforløb.

Aktiviteten imødekommer kravet i uddannelsernes studieordning om et innovationsforløb, og forløbet var tilrettelagt af fem undervisere i samarbejde.

Målet med innovationsforløbet var at ruste de studerende med teori, redskaber og praktiske erfaringer til at agere innovativt og entreprenant, når de som færdiguddannede kommer ud på arbejdsmarkedet.

Ud over at styrke de faglige kompetencer var det i innovationsforløbet også højt prioriteret at give de studerende dyb viden om deres personlige egenskaber samt at booste de studerendes kompetencer til samarbejde, konflikthåndtering og kommunikation. Dannelsesperspektivet fyldte således meget.

”I tilrettelæggelsen af innovationsforløbet gik vi tillige målrettet efter at understøtte VIAs strategiske mål om at vise samfundsengagement, om at have et stærkt samarbejde med det private erhvervsliv, om at imødekomme virksomheders behov, om at fungere som en smidig og samarbejdende organisation og om at imødekomme FN’s verdensmål. Det har været et super givende projekt, både for de studerende og for os fem involverede undervisere,” fastslår Torsten Sack-Nielsen, der er arkitekt, ph.d. og programleder ved VIAs forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima.

Tæt samarbejde med virksomheder

Hele innovationsforløbet var på forhånd beskrevet i en folder til de studerende, ligesom undervisere var rundt og give en introduktion, så forløbet var grundigt rammesat, før det startede.

Hovedelementet var en innovationscamp over en uge, hvor de studerende i grupper på tværs af uddannelser og kulturer samarbejdede om at udvikle løsninger på reelle udfordringer, som virksomheder i byggebranchen står over for p.t.

Flere virksomheder deltog således i forløbet og gav de studerende forskellige udfordringer. Eksempelvis bad et entreprenørfirma studerende om at arbejde med cirkulær byggeri, som byggebranchen er meget optaget af. Resultatet blev, at de studerende udviklede et beslag, som sikrer, at betonelementer kan genbruges i flere byggerier i modsætning til i dag og dermed reducere CO2-forbrug.

De studerendes idéer og løsninger til byggebranchens aktuelle udfordringer blev præsenteret for, kommenteret af og hædret af de virksomheder, der indgik i innovationsforløbet.

Stor ros fra studerende

Sebastian Jørgensen og Robin Faden, der begge læser på den dansksprogede bygningskonstruktøruddannelse i Horsens på henholdsvist 3. og 5. semester, har stor ros til innovationsforløbet.

”Jeg har virkelig lært meget, som jeg kan tage med ud på arbejdsmarkedet som færdiguddannet. Først og fremmest har jeg fået erfaring med, hvordan man konkret kan gribe det an at arbejde med udvikling og nytænkning. Samarbejdet med andre studerende end dem, vi kender fra hverdagen, var også super,” fremhæver Sebastian Jørgensen.

Han pointerer, at innovationsforløbet fik de studerende til at være ekstra engagerede og arbejde intensivt med opgaverne hver dag til kl 16.00.

Robin Faden tilføjer, at også gennemførelsen af personprofilanalyser var berigende.

”Dét at få foretaget en personprofilanalyse har gjort mig meget mere bevidst om, hvordan jeg er som type både menneskeligt og fagligt. Personprofilanalysen har konkret hjulpet mig til at blive afklaret på, hvilket felt, jeg gerne vil arbejde inden for. Dét har jeg været forvirret omkring tidligere. Men nu ved jeg, at mit fremtidige job gerne skal være i en produktionsvirksomhed, og jeg har lige skrevet praktikkontrakt med Velux,” fortæller Robin Faden glad.

Konflikthåndtering blev prøvet af

I innovationsforløbet blev grupperne, der arbejde sammen om at løse virksomheders stillede udfordringer, bemandet med et tilfældigt mix af persontyper for netop at sikre, at de studerende udnyttede de samarbejds- og kommunikationskompetencer, de havde erhvervet på modulerne forud for selve campen.

”Innovationsforløbet blev også bevidst krydret med benspænd, der udløste små indbyrdes konflikter i grupperne. På den måde fik de studerende prøvet deres forhåndsviden om personprofiler, kommunikation og konflikthåndtering af,” forklarer lektor Vibeke Kragh.

Lektor og ph.d. Andrea Mortensen tilføjer, at de studerende fra den dansk- og engelsksprogede bygningskonstruktøruddannelse samt kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på Campus Horsens også hver især har brugt deres tilegnede viden i en innovationsportfolio, som afsluttede forløbet. I denne portfolio reflekterer de studerende over deres opnåede kompetencer, og hvad de kan bruges til fremadrettet.

Tværgående samarbejde er attraktivt

Innovationsforløbet er ligeledes koblet sammen med en senere semesteropgave samt med forskningsprojektet ’Circularity city’.

”Desuden har vi et godt samarbejde med studentervæksthuset ved Campus Horsens. Her kan de studerende få hjælp til at videre- og færdigudvikle produkter, som de idéudviklede under innovationsforløbet, så vi har tænkt meget i sammenhæng,” understreger lektor Johs. Simonsen.

Rune Andersen, der er landinspektør og adjunkt på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i Horsens, fortæller, at han, lige fra han blev ansat i VIA, har fundet mulighederne for tværgående samarbejde – både mellem undervisere og studerende – ’vildt attraktivt’.

”Som underviser er det virkelig inspirerende og udviklende at samarbejde med kolleger, man ikke er sammen med i det daglige. Vi brænder jo alle for at give de studerende gode studieoplevelser og de rette kompetencer til arbejdsmarkedet, og når vi samarbejder, giver det en ekstra dimension,” pointerer Rune Andersen.