Forskningsprojekter inden for entreprenørskabsundervisning - sådan gør VIA

Projekterne er organiseret i forskningsprogrammer og centre.

Private og offentlige virksomheder indgår i forskningssamarbejder med VIA. Forskningsprojekterne er organiseret i forskningsprogrammer og centre.

Her er eksempler på, hvilke forskningsprojekter VIA har været involveret i:

Socialøkonomiske virksomheder og samarbejdet med Aarhus Kommune

Projektet havde fokus på en kortlægning af Socialøkonomiske virksomheder samt jobcentrenes viden om og anvendelse af de Socialøkonomiske virksomheder i Aarhus.

Projektet blev gennemført i samarbejde med interessenter i en følgegruppe bestående af en forsker fra RUC, repræsentanter fra Aarhus kommune og repræsentanter fra Socialøkonomiske virksomheder.

Projektledere:

Maja Juul-Olsen
T: +45 87 55 33 33
E: mjo@via.dk

Esben Hulgård
T: +45 87 55 36 61
E: ehg@via.dk

Elof Nellemann Nielsen
T: +45 87 55 33 66
E: enni@via.dk

VIA Socialpædagogik & Socialt arbejde
Center for forskning & udvikling
VIA University College 

Entreprenørskabstræning i det nordlige Ghana

Projektet afdækker afgørende begrænsninger for entreprenørskabsuddannelse i Ghana og fokuserer på, hvordan disse begrænsninger kan blive til muligheder.

Projektleder:

Leila Kæmsgaard Pagh Schmidt
T: +45 87 55 41 78
E: lesc@via.dk

Program for professions- og entreprenørskabsdidaktik
VIA University College

Entreprenørskabsundervisning målrettet ingeniørstuderende

Forskningsprojektet “Should we stop looking for common grounds and start embracing our differences? Entrepreneurship education in an Engineering context” fokuser på formålet, udfordringerne og mulighederne inden for entreprenørskabsundervisning målrettet ingeniørstuderende. Artiklen diskuterer didaktiske metoder inden for entreprenørskabsundervisning, som er målrettet ingeniørstuderendes faglighed og industriens identitet.

Hent artiklen Should we stop looking for common grounds and start embracing our differences? - Entrepreneurship education in an Engineering context på UC Viden.