Kompetenceudvikling i entreprenørskab 

Du kan tage to forskellige uddannelser i entreprenørskab, du kan også tage uddannelsen som enkeltfag.

VIA har været med til at udvikle to helt nye efteruddannelser, diplomuddannelser, i entreprenørskab for lærere og undervisere.

  1. Fagligt Entreprenørskab er målrettet lærere på erhvervsuddannelserne (EUD), og ud over en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse skal projektet skal også bidrage til at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte unge i deres erhvervsuddannelse.

  2. E3U har et bredt og tværgående fokus, og den certificerede entreprenørskabs-efteruddannelse er målrettet lærere og undervisere på alle landets grundskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Læs mere om uddannelserne på hjemmesiden for Fonden for Entreprenørskab

Tag uddannelsen som enkeltfag

Hvis du ikke ønsker en fuld diplomuddannelse, har du mulighed for at læse enkelte fag, som er relevante for lige netop de arbejdsopgaver, du sidder med eller ønsker at sidde med. Alle fag kan du tage som enkeltfag.
Her er en række eksempler:


Facilitering af innovative processer, 5 ECTS (fra diplomuddannelsen i projektledelse)

Vil du gerne have kendskab til, hvordan det er muligt at få frigjort den viden og de erfaringer, som deltagerne i teams, afdelinger, projektmøder og workshops sidder inde med? Vil du gerne have redskaber til både at åbne op for processer med stor idéhøjde og samtidig kunne snævre processen ind med idéudvælgelse og frem mod reel værdiskabelse? Det træner vi på dette modul.


Innovation – metoder og værktøjer, 5 ECTS (fra diplomuddannelsen i projektledelse)

Modulet Innovation – metoder og værktøjer giver et indblik i begrebet innovation og gør begrebet praktisk anvendeligt. Som studerende bliver man udfordret på sine kreative og innovative evner.


Innovation – fra strategi til praksis, 10 ECTS (fra diplomuddannelsen i projektledelse)

Hvordan arbejder man med virksomhedens eller organisationens innovationsstrategi i praksis? Hvordan sikrer man, at ledere og medarbejdere har såvel viden om innovation som kompetencer til at arbejde med det i praksis? Det er fokus på dette modul, hvor du arbejder med et innovationsprojekt fra egen praksis.


Ledelse af forandringsprojekter, 5 ECTS (fra diplomuddannelsen i projektledelse)

Hvordan leder man forandringer som projektleder? Hvilket råderum har henholdsvis leder og projektleder? Dette modul har fokus på denne afgørende sondring og klæder deltagerne på til at drive forandringsprojekter i egen organisation.

Læs mere og tilmeld dig de aktuelt udbudte moduler på Diplomuddannelsen i projektledelse


Innovation af forretningsmodeller, 5 ECTS (fra diplomuddannelsen Engineering Business Administration, EBA)

Vil du gerne styrke dine kompetencer til at arbejde strategisk med udviklingen af nye forretningsmodeller eller videreudvikling af de eksisterende? Så er dette modul noget for dig.


Innovation og produktudvikling (fra diplomuddannelsen Engineering Business Administration, EBA), 10 ECTS

Innovation og produktudvikling er nøgleord for at sikre økonomisk vækst og fastholde arbejdspladser i DK. Dette er omdrejningspunktet i dette modul, hvor der bygges oven på de studerendes forudgående viden om strategi og økonomi.

Læs mere og tilmeld dig de aktuelt udbudte moduler på Diploma in Engineering Business Administration (EBA)


Designstrategi, 5 ECTS (fra diplomuddannelsen i design og business)

Modulet Designstrategi henvender sig til dig, der gerne vil have kompetencer til at udvikle en designstrategi for et brand i forlængelse af virksomhedens identitet.


Sustainability Thinking, 5 ECTS (fra diplomuddannelsen i design og business)

Vil du gerne være med til at øge virksomhedens værdigrundlag og udviklingspotentiale inden for en bæredygtig ramme? På dette modul arbejdes der med udvikling af bæredygtige businessmodeller gennem innovative og kreative løsninger via produkter, processer, services og systemer.

Læs mere og tilmeld dig de aktuelt udbudte moduler på Diplomuddannelse i design og business

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til enten diplomuddannelsen eller muligheden for at læse de enkelte fag, så kontakt:

Helena Kressner, studiesekretær
T: + 45 87 55 19 17
E: helk@via.dk