Studerende og entreprenørskab - se hvordan studerende arbejder med entreprenørskab

VIAs dimittender skal tænke løsninger på fremtidens udfordringer. Entreprenørskab skaber nye tanker og giver nye muligheder. 

VIA University College prioriterer, at de studerende uanset profession er klædt på til at håndtere fremtidens opgaver på arbejdsmarkedet. Entreprenørskab får betydning for, hvordan vores studerende formår og er i stand til at omsætte deres konkrete faglighed og personlighed til noget, der skaber værdi hos virksomheder og organisationer.

Dimittender fra VIAs uddannelser skal være med til at tænke løsninger på fremtidens udfordringer. De skal både have den faglighed, der gør, at de kan løfte de opgaver, som deres profession kræver. De skal kunne tænke kreativt og selvstændigt, have tillid til egne evner til at tænke nyt, og de skal få øje på nye muligheder - og kunne handle på dem.

Vejen til entreprenørskab

Den entreprenørielle vej – uanset om de studerende vil etablere egen virksomhed eller udvikle en idé eller et projekt til en allerede eksisterende organisation - handler om, at studerende forholder sig til, hvem de er, hvad de kan og hvad de vil.

Idéer skabes og udvikles ved at arbejde med dem, præsentere dem for andre og forholde sig til den feedback. Vejen bliver skabt, og mulighederne kommer til syne, mens de studerende går vejen. Gennem handling skabes ny erfaring, som kvalificerer det næste skridt, skærper idéens muligheder og potentiale – og skaber afklaring og giver mod til at gå videre.

Studerende i VIA arbejder med entreprenørskab gennem:

  1. VIA Uddannelser (curriculært): Entreprenørskab i VIA Uddannelser (fag og kurser)
  2. VIA Studentervæksthuse (uden for curriculum): Entreprenørskab i VIA Studentervæksthuse (Incubator)