Læs om VIAs studentervæksthuse

I VIAs studentervæksthuse får studerende mulighed for at starte deres egen virksomhed. De får hjælp til at udarbejde forretningsmodeller og produkter. 

 

VIA Studentervæksthuse

VIAs studerende skal være forandringsagenter

Når VIAs studerende kommer ud fra uddannelsen med eksamenspapiret i hånden, skal de ikke kun have færdigheder i det fag, de har læst. De skal også være klar til at gøre en forskel på det arbejdsmarked, de træder ind i.

Arbejdspladser og jobfunktioner er under forandring, og derfor lægger VIAs strategi for 2018-2020 op til, at de studerende i VIA skal have undervisning i entreprenørskab under uddannelsen. 

På VIA University College arbejder Erik Løvgren Brejner med at indarbejde entreprenørskab og innovation i undervisningen på de mere en 40 forskellige uddannelser i VIA. Han er chefkonsulent og en af frontfigurerne i VIAs strategiske projekt om at indarbejde entreprenørskab i VIAs uddannelser og studentervæksthuse. 

”Vi vil gerne give de studerende handlekompetencer og muligheden for at gå ud og gøre en forskel i en verden, som konstant forandrer sig. Vores studerende skal være forandringsagenter i dagens Danmark,” fastslår Erik Løvgren Brejner.

Flyvefærdige forandringsagenter

For VIAs dimittenderne betyder det, at de skal være klar til at udvikle idéer og forbedre arbejdsgange i deres jobs. Det kan enten være som selvstændige erhvervsdrivende, eller når de træder ind på arbejdsmarkedet. 

Globalisering og nye teknologier er i gang med at forandre arbejdsmarkedet, og det vil også ændre indholdet af de danske jobs. VIAs dimittender skal derfor være klar til at træde ind på et arbejdsmarked, der er i forandring og tage del i udviklingen. 

”Målsætningen er, at alle studerende skal møde undervisning i entreprenørskab og innovation i løbet af deres uddannelse,” fortæller Erik Løvgren Brejner
Undervisningen i innovation og entreprenørskab tager afsæt i den faglighed og de fag, som de studerende møder på den uddannelse, hvor de læser. 

”Entreprenørskab og innovation skal tænkes ind i uddannelserne, der hvor det skaber værdi set ud fra uddannelsens faglighed,” siger Erik Løvgren Brejner. 

Entreprenørskab og studentervæksthuse

Studerende, som er meget interesserede i entreprenørskab, kan hente inspiration hos VIAs studentervæksthuse. Her kan de få hjælp til at udvikle deres egen virksomhed i et startup-forløb, eller at arbejde med innovation.

Hvis de vælger at arbejde med innovation, vil de komme til at arbejde med at udvikle nye løsninger til organisationer.

”Vores studerende som arbejder med innovation, arbejder typisk sammen med virksomheder, kommuner eller hospitaler. Målet er, at de deltager i samskabelsesprocesser, hvor de studerende arbejder sammen med repræsentanter fra organisationerne.”

Mulighed for et startup-forløb

I studentervæksthusene vil de studerende, der interesser sig for iværksætteri, komme til at arbejde med at etablere en virksomhed i et startup-forløb. 

”Vi hjælper også studerende, som vil være iværksættere med at starte egen virksomhed. Vi sender dem ud i et leanforløb, hvor deres idé skal på markedet hurtigt, så de kan få valideret, om den er gangbar,” forklarer Erik Løvgren Brejner.

I studentervæksthusene står undervisere klar med rådgivning om fx produktudvikling og hjælper med at udarbejde virksomhedsplaner.