Danskundervisning i 5. klasse og interkulturelle aspekter

Lærerens arbejde med en minoritetselev


Resumé af case

Casen foregår i danskundervisningen i 5. klasse, hvor der er fokus på litteraturarbejde. Her møder vi en minoritetselev, Betül, der reagerer med modstand mod undervisningen.

Betül er en af de elever, som ifølge dansklærer Birgitte klarer sig mindre godt i danskfaget i 5. klasse, end hun gjorde tidligere.

Klassens matematiklærer Marie, oplever derimod, at det går fint med Betül i hendes timer, hvor Betül deltager nogenlunde aktivt i undervisningen og får lavet sine lektier hjemme.

Birgitte udtrykker bekymring for, om Betül måske er utryg ved at deltage i klassens faglige samtaler i dansktimerne.

Praktiske informationer

Professionsbacheloruddannelser i case: Lærer

Pensummateriale: 
- Lagermann, L. C. (2015): Etnicitet, skoleliv og læring. In: UP nr. 4. 2015-

- Larsen, Maria Neumann (2015): Alle forældre er en ressource for deres børn. IN: UP nr. 4, 2015
En skole i forvandling – når sproget er med i alle fag. UP nr. 4, 2015
"Kulturpsykologi" I: "Anvendt psykologi", s. 338-351.

Casens faglige områder: 

Fagdidaktik i danskfaget, flersprogsdidaktik, kulturmøde i skolen, udviklingspsykologi; herunder identitetsdannelse og personlighed 

Hent casebeskrivelsen (pdf)