Studerende på VIA Markedsføringsøkonomuddannelsen

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind?

VIA Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

Vil du arbejde som markedsføringsøkonom med salg og kommunikation? Og vil du samtidig have en forståelse for økonomi, organisation og ledelse? Så er uddannelsen til markedsføringsøkonom som skabt til dig.

Om uddannelsen til markedsføringsøkonom

 • Fakta

  Titel: Markedsføringsøkonom

  Varighed: 2 år (120 ECTS)

  Studiestart: September

  Uddannelsesbyer: Horsens

  Praktiksteder: Danske eller internationale virksomheder med salgs- og marketingafdelinger eller reklamebureauer.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se uddannelsens studieordninger

  Mere information

 • Optagelse

  VIA Markedsføringsøkonom har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene. 

  Markedsføringsøkonomuddannelsen har studiestart i september.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgangskrav til kvote 1

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux) 

  Adgangskrav til kvote 2

  • Relevant erhvervsuddannelse inden for detail, en gros, kontor eller finans
  • Erhvervserfaring inden for detail, en gros, kontor eller finans. 

  Specifikke adgangskrav til både kvote 1 og kvote 2

  • Matematik (B-niveau) eller Virksomhedsøkonomi (B-niveau)
  • Engelsk (C-niveau)

  Begge krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit. 

  Kontakt vores studievejleder, hvis det er aktuelt for dig:

  Jes Holten Lützhøft
  Studievejleder
  E: jehl@via.dk

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Markedsføringsøkonom, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

  Vil du tage uddannelsen på engelsk?

  Markedsføringsøkonomuddannelsen udbydes også på engelsk med navnet VIA Marketing Management.

 • Opbygning

  Som markedsføringsøkonom får du kompetencerne til et bredt spekter af jobs i mange forskellige virksomheder.

  På markedsføringsøkonomuddannelsen får du praksisorienteret undervisning på klasseniveau og teorien bliver bundet sammen med konkrete cases fra virksomheder. Uddannelsen har et tæt samarbejde med lokale virksomheder.

  Uddannelsen fokuserer, ligesom erhvervslivet, på team- og projektarbejde, og du kommer blandt andet til at arbejde med tværfaglige virksomhedsprojekter.

  1. semester

  Semesteret består af tre uddannelseselementer: Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse.

  Du kommer til at arbejde med de tre elementer indenfor følgende fagområder: international markedsføring, økonomi, salg- og markedskommunikation, organisation og supply chain management og erhvervsret.

  2. semester

  Semesteret består af to uddannelseselementer: Taktisk og operationel markedsføring B2C og B2B. 

  Du kommer til at arbejde med de samme fag som på 1. semester.

  3. semester

  Her er der fokus på internationalisering. Du får mulighed for at vælge blandt valgfrie uddannelseselementer.

  4. semester

  Dette semester består af en praktikperiode og dit afsluttende eksamensprojekt. Formålet med praktikken er, at give dig praktisk erfaring med at anvende den teori, som du har lært på uddannelsen og løse konkrete arbejdsopgaver for praktikvirksomheden. Du kan komme i praktik i enten en dansk eller en international virksomhed.

  Din praktikperiode strækker sig over en periode på tre til fem måneder afhængigt af, om du vælger at skrive dit afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med praktikvirksomheden.

  I dit afsluttende eksamensprojekt får du mulighed for at demonstrere dine teoretiske, metodiske og analytiske færdigheder. 

  Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Senest en måned efter studiestart skal du gennemføre og bestå en test for at kunne fortsætte på uddannelsen til markedsføringsøkonom.

  Formålet med studiestartsprøven er at sortere inaktive studerende fra uddannelsen.

  Du kan læse mere om studiestartsprøven i studieordningen (pdf).

   

   

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet 

  På markedsføringsøkonomuddannelsen skal du på 4. semester i praktik i en virksomhed. Din praktikperiode kan strække sig over tre til fem måneder. 

  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet.

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA Markedsføringsøkonom har kontakt til en række virksomheder, der ansætter færdiguddannede markedsføringsøkonomer. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Du bliver en eftertragtet arbejdskraft både nationalt og internationalt.

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom bliver du klædt på til et bredt spekter af jobs i både reklame-, marketing- og eksportafdelinger. 

  Det kan fx være som salgs- eller marketingassistent, som koordinator eller informationsmedarbejder.

  Mulighederne er mange, og du får mulighed for at gå flere forskellige veje på arbejdsmarkedet.

  Du kan videreuddanne dig til bachelor på 1 ½ år

  Når du er blevet markedsføringsøkonom, kan du vælge at tage en overbygningsuddannelse som bachelor i International handel og markedsføring.

  Uddannelsen findes på både dansk og engelsk og foregår på Campus Horsens. Efterfølgende kan du søge ind på en kandidatuddannelse.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter (Career Service Centre), som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del arbejdslivet.

  Karrierecentret kan rådgive dig om dine muligheder, om løn og om ansættelsesforhold. Desuden arrangerer de Company Dating, hvor studerende og virksomheder kan møde hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen kan du vælge at tage på praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig også et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. 

  For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen, på VIAs internationale kontor og hos Career Service Centre på Campus Horsens kontakter rundt om i verden til internationale virksomheder.

 • Studieliv

  Du bliver en del af et aktivt studiemiljø.

  Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, den nye store idrætshal hvor du kan dyrke alt fra mixed martial arts til badminton, filmaftner, fester og meget, meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIAs Studentervæksthus. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA er i 2018 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt sammenspil mellem de studerende og erhvervslivet. 

  Her bliver der samarbejdet på kryds og tværs af uddannelserne og virksomhederne. Det betyder bl.a., at du får en forståelse for, hvad det kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

  Mere information

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge markedsføringsøkonomuddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Markedsføringsøkonom
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00. Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 07:30 – 15:30, fredag kl. 07:30 – 15:00
  E: horsens@via.dk   

  Find os på Google Maps.