Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog arbejder du med konstruktion og udvikling af produkter og maskiner. 

Du lærer at håndtere og lede produktionen, herunder sikre kvalitet og økonomi.

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du om hele processen fra idé til færdigt produkt hos kunden.

Fakta om uddannelsen

Type: Erhvervsakademiuddannelse

Varighed: 2 år

Studieby: Horsens

Studiestart: August og februar

Praktik: 10 uger

Klar til nye jobmuligheder?

Produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet. 

Få gode jobmuligheder som konstruktør, værkfører, planlægger, indkøber, sælger – eller som leder i produktionen.

Du kan også vælge at læse videre til ingeniør!

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind?

Søg ledige studiepladser

Læs om uddannelsen til produktionsteknolog

 • Adgangskrav og optagelse

  Der er frit optag på produktionsteknologuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene.

  Uddannelsen til produktionsteknolog har studiestart i august og februar.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgang med gymnasial eksamen

  Optagelse med en gymnasial eksamen. Specifikke adgangskrav: Matematik C 

  Adgangskravet skal være bestået, og du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Se listen over gymnasiale eksamener

  Adgang med erhvervsuddannelse

  Du kan blive optaget, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, fx

  • Klejnsmed
  • Smed
  • Elektriker
  • Industritekniker - maskin
  • Mekaniker (personvogn / landbrug)
  • Maskinarbejder
  • Værktøjsmager
  • Blikkenslager
  • Industrimontør
  • Måletekniker

  Mange andre erhvervsuddannelser giver adgang til uddannelsen til produktionsteknolog. Kontakt vores studievejleder, hvis du er i tvivl, om du kan blive optaget.

  Kontakt studievejleder

  Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse

  Optagelse med 3-årig erhvervsuddannelse. Specifikke adgangskrav: Matematik C og Engelsk C

  Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Du kan blive optaget på uddannelsen til produktionsteknolog, hvis du har adgangskurset til ingeniøruddannelserne.

  Læs om adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august og februar, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Opfylder du ikke adgangskravene

  Hvis ikke du opfylder de formelle adgangskrav til produktionsteknologuddannelsen, kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering, Det betyder, at du kan få anerkendt relevante kompetencer, som du har fået fra arbejdslivet eller tidligere uddannelser.

  Kontakt studievejleder om individuel kompetencevurdering

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på produktionsteknologuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning, er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

 • Opbygning

  På uddannelsen til
  produktionsteknolog lærer du at håndtere produktionen af et produkt fra start til slut.

  Produktionsteknolog er en tværfaglig uddannelse, hvor du arbejder med hele processen bag et givent produkt. Lige fra idé og produktudvikling til produktionsmodning, kvalitetssikring og levering af et færdigt produkt til kunden.

  Den teoretiske undervisning får du præsenteret gennem konkrete projektopgaver og cases fra virksomheder. Du får praksisorienteret undervisning på klasseniveau – og ikke som forelæsninger.

  1. og 2. semester: Produktudvikling og konstruktion samt produktion og virksomhedsteknik

  De første to semestre får du undervisning i de grundlæggende fagområder produktion og produktudvikling, herunder tegneprogrammet Inventor og automatik. 

  3. semester: Produktudvikling, produktions- og procesoptimering

  Undervisningen omfatter innovation, maskinelementer, CE-mærkning og tegningsdokumentation. Desuden lærer du om organisation, ledelse og LEAN.

  I slutningen af 3. semester skal du vælge mellem to specialiseringer:

  • Produktudvikling
  • Produktions- og procesoptimering

  Du afslutter semestret med en projektopgave, hvor du fordyber dig fagligt inden for din specialisering.

  4. semester: Praktik og hovedopgave

  På fjerde semester skal du i praktik i ti uger. Du kan vælge at tage din praktik i Danmark eller i udlandet. Praktikken foregår i en selvvalgt industri- eller produktionsvirksomhed.

  Dit praktikophold er samtidig en del af dit afsluttende projekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Tal og fakta om uddannelsen til produktionsteknolog

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til produktionsteknolog.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen til produktionsteknolog får du et rummeligt studiemiljø med både studenter og håndværkere, der kan noget forskelligt og lærer af hinanden.

  Produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge din faglighed. Uddannelsen bliver søgt af flere håndværkere, der vil skifte erhverv og bruge deres faglighed i en anden sammenhæng.

  Vi har derfor et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende, og vi har fokus på at få alle med i undervisningen.

  Undervisning på klassen

  Uddannelsen består af klasseundervisning, hvor du lærer om teoretiske begreber ved at bruge dem i konkrete projektopgaver.

  Først bliver du præsenteret for en teori, og så bruger vi den sammen til at løse en fælles opgave. Bagefter skal du selv arbejde med teorien og bruge den selvstændigt i en hjemmeopgave.

  Virksomhedsbesøg

  Vi arrangerer studieture til virksomheder i lokalområdet. Her møder vi erfarne produktionsteknologer, der fortæller om deres opgaver og arbejdsliv på virksomheden.

  På virksomhedsbesøg møder vi nogle af de ting, vi har arbejdet med på uddannelsen. Du får også mulighed for at danne gode kontakter til virksomhed, som du kan bruge senere fx i din praktik.

  Særligt for nye studerende

  Studiet starter med to dages intro. Du lærer dine klassekammerater og undervisere at kende. Der er rundvisning på campus, hvor du bliver præsenteret for skolens muligheder. Du får et indblik i Studienet, hvor du kan finde mange nyttige informationer i løbet af din uddannelse.

  Forventninger til dig som studerende

  Uddannelsen til produktionsteknolog er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  I skemaet er der dagligt afsat to timer til hjemmeopgaver, forberedelse og studiegrupper. Desuden har vi en skemafri studiedag hver uge, hvor du har mulighed for at fordybe dig, evt. sammen med din studiegruppe.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Campus Horsens

  Uddannelsen til produktionsteknolog holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 3.700 studerende og over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

  Læs mere om Campus Horsens

 • Praktik

  I praktikken kommer du til at arbejde med opgaver inden for din specialisering.

  På uddannelsen til produktionsteknolog skal du på fjerde semester i praktik hos en dansk eller udenlandsk produktionsvirksomhed. Praktikopholdet varer i ti uger og ligger i første halvdel af semestret.

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet til at løse konkrete opgaver. Du får en forsmag på det arbejdsliv, du vil møde som færdiguddannet produktionsteknolog. 

  Praktikken er også afsættet til dit afslutningsprojekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Støtte og vejledning i praktikken

  I praktikvirksomheden deltager du i arbejdet med at løse opgaver på lige fod med de øvrige ansatte. I virksomheden har du en særlig kontaktperson, typisk en erfaren produktionsteknolog, som giver faglig støtte.

  På uddannelsen har du også en praktikvejleder, som kommer på besøg i praktikperioden. Samme vejleder giver sparring i forbindelse med dit afsluttende projekt.

  Arbejdsopgaver i praktikken

  Studerende med speciale i produktions- og procesoptimering kan fx deltage i opgaver med:

  • Rationalisering
  • Kvalitetsstyring
  • Lageroptimering

  Studerende med speciale i produktudvikling kan deltage i:

  • Udvikling af nye produkter
  • Dokumentation fx tegningsmateriale i 2D og 3D
  • Løsningsforslag til re-design af eksisterende produkter

  Økonomi i praktikperioden

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  På uddannelsen har vi kontakt til en række industri- og produktionsvirksomheder. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Produktionsteknologer er eftertragtede på arbejdsmarkedet og har mange jobmuligheder.

  Uddannelsen til produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet. 

  Produktionsteknologer er en efterspurgt arbejdskraft med meget lav ledighed, så du har gode jobmuligheder, når du er færdig med din uddannelse. (Kilde: Teknisk Landsforbund)

  Uddannelse med mange muligheder

  Som produktionsteknolog kan du løse opgaver inden for udvikling og konstruktion af produkter, optimering og styring af produktion og lager eller teknisk salg og indkøb. Derfor har du mange forskellige jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

  Virksomheder af alle størrelser ansætter produktionsteknologer. I mindre virksomheder vil du typisk få job som konstruktør, værkfører, planlægger, indkøber eller sælger.

  I større virksomheder kan du få titel som produktchef, kvalitetschef, produktionsteknisk leder, logistikchef eller projektleder.

  Nogle vælger også at etablere egen produktionsvirksomhed.

  Vil du læse videre til ingeniør?

  Som færdiguddannet produktionsteknolog kan du videreuddanne dig i mange retninger.

  Vil du læse til ingeniør, kan du søge merit til uddannelserne til maskiningeniør, materialeingeniør og produktionsingeniør. Som produktionsteknolog kan du få merit og afkorte din ingeniøruddannelse med op til et års studietid.

  Læs mere om merit til VIAs ingeniøruddannelser

  Vil du læse videre til professionsbachelor?

  Du kan også læse videre til bachelor fx på uddannelsen Design og Business. Her kan du specialisere dig inden for Entrepreneurship, Branding & Marketing Management eller Retail Design.

  Læs om specialerne på Design og Business

  Få hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre.

 • Internationale muligheder

  Du kan komme til udlandet i praktik.

  Som studerende på produktionsteknologuddannelsen kan du vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Det giver dig globale kompetencer til at arbejde i et internationalt miljø efter endt uddannelse.  

  Du skal i praktik på uddannelsens fjerde semester. Praktikopholdet varer et halvt semester, 10 uger, og kan foregå i alle typer af industri- eller produktionsvirksomheder. 

  Career Service Centre på Campus Horsens kan hjælpe dig med at skabe kontakter til udenlandske virksomheder.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge produktionsteknologuddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Produktionsteknolog
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

  Find vej

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Ring eller skriv en sms:

T: +45 87 55 43 20
E: stud.info@via.dk

Mandag - torsdag: 09.00-13.00
Fredag: 10.00-12.00

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.