VIA Produktudvikling & Teknisk Integration

Vil du være projektleder med overblik og indsigt?

VIA Produktudvikling & Teknisk integration

Professionsbachelor (overbygning)

På uddannelsen produktudvikling og teknisk integration lærer du at løse opgaver inden for udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter. Du bliver bindeled mellem forskellige faggrupper, når I sammen udvikler produkter og skaber forandringer i virksomheden.

Om Produktudvikling & Teknisk integration

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

  Varighed: 1 ½ år

  Studiestart: August

  Uddannelsesbyer: Horsens

  Praktiksteder: Danske eller internationale virksomheder der arbejder med produkt og forretningsudvikling.

  Undervisningssprog: Dansk.

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordninger

  Læs mere

 • Optagelse

  Du skal søge om optagelse til uddannelsen gennem et elektronisk ansøgningsskema her på siden. 

  OBS: Der bliver ikke oprettet hold med studiestart i august 2018 på grund af for få ansøgere.

  Uddannelsen Produktudvikling og teknisk integration har studiestart i september.

  Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Produktion (produktionsteknolog)
  • Energiinstallation (installatør)
  • Netværksteknik og elektronik (IT- teknolog)
  • Energiteknologi (energiteknolog)
  • Automation (automationsteknolog)

  Det er IKKE et krav, at du har en gymnasial uddannelse.

  Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra disse kriterier:

  • Opnåede karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring
  • Anden relevant uddannelse
  • Generel motivation 

  Sådan søger du om optagelse

  Da uddannelsen ikke går gennem KOT (Den Koordinerede Tilmelding), skal du udfylde et separat ansøgningsskema. Klik på linket Start din ansøgning.

  Vi åbner for ansøgninger den 1. februar. Fra den 1. marts vil du modtage en kvittering på din ansøgning gennem VIAs optagelsesportal.

  Start din ansøgning

  Vigtige datoer

  • Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00
  • Du får svar på din ansøgning den 13. juli
  • Du skal acceptere eller afstå din studieplads senest den 16. juli

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

 • Opbygning

  Du kvalificerer dig til at arbejde med produktudvikling, konstruktion og projektering.

  På uddannelsen får du klasseundervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper.

  Under uddannelsens tre semestre arbejder du med projekter, som er præget af dine egne valg. Det giver dig mulighed for at udvikle dig indenfor de fagområder, der interesserer dig mest.

  Produktudvikling og teknisk integration-uddannelsen er opdelt i tre semestre med hver to projektforløb.

  1. semester – teamprocessen

  Det overordnede tema for 1. semester er "teamprocessen". Her arbejder du med, hvordan man i tværorganisatoriske teams opbygger viden, og hvordan den viden bliver brugt til at implementere forandringer i virksomheden. 

  Du kommer desuden til at lære om team performance, og hvordan team performance kan optimeres.

  2. semester – implementering af idéer

  Det overordnede tema for 2. semester er "implementering af idéer". Fokus er at gøre idéer klar til at blive integreret, og hvordan man overleverer viden i et projekt, så den ikke går tabt. 

  Samtidig kommer du til at arbejde med flere forskellige værktøjer indenfor projektledelse.

  3. semester – praktikophold og bachelorprojekt

  Det overordnede tema for 3. semester er "praktikophold og bachelorprojekt”. Her skal du i første halvdel af semestret i praktik, i anden halvdel skal du skrive dit bachelorprojekt.

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet.

  På 3. semester af din uddannelse skal du i praktik i en virksomhed. 

  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet.

  Du er berettiget til SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  Både uddannelsen og Career Service Centre på VIA Campus Horsens har kontakt til en række relevante praktik-virksomheder. 

  Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med det, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Du vil typisk få et job, hvor du beskæftiger dig med produktudvikling, konstruktion og projektering.

  Du kan udnytte den fortrolighed, du har fået med at samarbejde på tværs i en organisation til at arbejde som projektleder, konsulent eller teknisk leder. 

  Dine arbejdsopgaver kan variere, men mange bliver bindeled mellem forskellige faggrupper i forbindelse med udvikling af nye produkter og forandringer i virksomheder.

  Mulighederne er mange, og jobmulighederne er gode.

  Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse

  Vil du læse videre, efter at du har afsluttet uddannelsen, kan du søge ind på en civilingeniøruddannelse på Aalborg Universitet.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på VIA Produktudvikling og Teknisk integration kan du vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig ligeledes et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen og på VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. Men også Career Service Centre på VIA Campus Horsens kan hjælpe dig med at skabe kontakter.

 • Studieliv

  Du bliver en del af et aktivt og internationalt studiemiljø.

  Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, og den nye store idrætshal hvor VIA Sports Club arrangerer, at du kan dyrke alt fra badminton til mixed martial arts. De Studerendes Råd sørger desuden for, at der bliver afholdt filmaftner, fester og meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIA Studentervæksthuse. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA er i 2018 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt samspil mellem de studerende, uddannelserne og erhvervslivet. I praksis betyder det, at mange projekter bliver til i et samarbejde mellem virksomhederne og de studerende.

  Det tætte samarbejde gør, at du får mulighed for at få en god forståelse for, hvad det helt konkret kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo, kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på uddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse:
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Produktudvikling & Teknisk integration
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00.
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

  Find os på Google Maps