Optagelse på professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling

Søg ind på uddannelsen senest 15. marts kl. 12.00

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en optagelsesprøve, efter du har søgt om optagelse.

For at blive optaget på Tekstildesign, -håndværk og formidling skal du opfylde følgende formelle krav:

  • En gymnasial uddannelse

Mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation, hvis du har en erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på niveau C eller relevant erfaring inden for de tekstile fag. Kontakt studievejledningen for nærmere information.

Studieprøven i dansk

Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle fire dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02,  eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12.00. 

Ansøgere fra Norden og ansøgere med eksamen fra Duborg Skolen og A.P. Møller Skolen er undtaget fra dette krav.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen Tekstildesign, -håndværk og formidling, har du mulighed for at søge ind på uddannelsen.

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk. Uddannelsen udbydes kun som kvote 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Optagelsesområdenummeret for Tekstildesign, -håndværk og formidling er: 57360. Du kan også søge efter uddannelsen "Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling".

Optagelsen er betinget af bestået optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en prøve, efter du har søgt om optagelse. Din løsning af optagelsesprøven skal vise din kreativitet og evne til at arbejde ud fra et givent inspirations-materiale

Optagelsesprøven består af en designopgave, som du har 14 dage til at besvare. 

Optagelsesprøven skal laves efter, at du har søgt om optagelse på uddannelsen, og den vil være tilgængelig her på siden fra den 15. marts.

Studiestart

Der er opstart på uddannelsen i september.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på en uddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse