Fag på specialeretningen Retail Design og Business

Få indblik i alt fra ledelse til design.

Her ser du eksempler på fag, der kendetegner Retail Design & Business 

Butikkens økonomi

Faget lærer dig om økonomiens betydning for at styre en butik. Du får indsigt i de muligheder og begrænsninger, som økonomien giver, og lærer at aflæse og forstå butikkens daglige regnskab.

Du bliver i stand til at anvende de økonomiske oplysninger som beslutningsgrundlag, når der skal træffes beslutninger om driften af butikken. Du lærer blandt andet at vurdere årsregnskaber, personaleomsætning og lagerbeholdninger, så du bliver i stand til at styre en detailbutik hen imod et økonomisk overskud.

Strategisk analyse

I dette fag får du grundlæggende viden om og forståelse for sammenhængen mellem styring og udvikling af butikskoncepter og virksomhedens strategiske situation. Du kommer fx til at arbejde med strategiske ledelsesværktøjer og deres anvendelse i detailvirksomhedens udviklingsproces, og hvilken betydning oplevelsesøkonomi har for udviklingen af et detailhandelskoncept.

Du får indsigt i at analysere og komme med forslag til et retailkoncept fra idé til oplevelse i butikken, og du lærer at forholde dig kritisk og analyserende til det nuværende koncept og komme med forslag til løsninger.

Butiksledelse

Du lærer at påtage dig ansvaret for at organisere og lede det daglige arbejde i butikken, og derved sikre en effektiv konceptstyring og drift. Blandt andet lærer du om sammenhængen mellem service og kundernes oplevelse af købet i butikken, personalehåndtering, samt planlægning og håndtering af salgsledelse.

Du bliver i stand til at planlægge og styre butikkens opgaver på det operative niveau, ”oversætte” fælles værdier til arbejdsbeskrivelser til den enkelte medarbejder og motivere og træne medarbejdere i den daglige drift.

Visual & Commercial merchandising

Du lærer at arbejde med visuelt salg af butikkens produkter, både i vinduerne og inde i butikken.

Du opnår også viden om udnyttelse af butikkens salgspladser til kollektionen, hvordan du bruger lys til at fremme salg, hvordan du brander og kommunikerer varerne med kampagner, der går i tråd med virksomhedens nationale og globale markedsføring m.v.

Du bliver i stand til at dokumentere en virksomheds visuelle merchandising på taktisk niveau og samtidig få det implementeret i virksomheden.

Store Design

Her opnår du viden om, hvordan lyskilder og lysvirkning anvendes mest optimalt i det kommercielle rum. Du lærer desuden udviklingsmetoder og modeller til at udarbejde det rette butiksdesign-koncept ud fra viden om kundeadfærd og brandingteorier.

Du bliver i stand til at udarbejde forslag til indretning af butikslokale, og du lærer at kommunikere forslag til butiksindretning, messestande m.v.

Med brug af 3D-teknikker, fx Google Sketchup, lærer du at visualisere dit butiksdesign fra flere forskellige vinkler, så du bedst muligt kommunikerer dit forslag om butiksdesign til virksomheden.

Forbrugeradfærd

I dette fag får du indsigt i forskellige tilgange til forbrugeradfærd og udviklingen inden for retail og retail trends. Du får indgående viden om købsbeslutningsprocesser, købsadfærdstyper i retailingperspektiv, demografi og livsstil, udviklingen i detailstrukturen og retail i fremtiden.

Du lærer at forstå kundernes behov og købsbeslutningsprocesser og omsætte det til salg og markedsføring, fx i form af dekoration af butikken og personalets serviceniveau over for kunderne.