Indhold til praktiksteder til VIA Pædagogisk Assistent uddannelse

For praktiksteder

Denne side er målrettet de institutioner, som har Pædagogisk assistentelever i praktik.

Nedenfor finder du dokumenter af relevans for praktikforløbet. Ved spørgsmål kan du rette kontakt til:

Praktikerklæring

Der skal udfyldes en praktikerklæring for alle 3 praktikker, som skal sendes til uddannelsesstedet.

Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Hjælpeskema

Hjælpeskemaet skal bruges i vejledningen med eleven og skal indsendes sammen med praktikerklæringen.

Hjælpeskemaet udfyldes løbende og opsamlende i samarbejde med eleven. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret, avanceret) eleven har nået i forhold til hvert enkelt praktikmål. Dette skaber gennemsigtighed til efterfølgende praktik. 

Dokumenter til download

I læringsaktiviteterne finder du alle oplysninger vedrørende den pågældende praktik. Praktikmålene fremgår af dokumentet. Der er tale om slutmål.

Ved spørgsmål kan du rette kontakt til:

Campus Horsens: 

Alis Nørgaard Kristensen, studieadministrationen 

E: alnk@via.dk  
T: +45 87 55 13 13

Campus Viborg:

Jane Brunbjerg Hermann, studieadministrationen

E: jhe@via.dk 
T: +45 87 55 37 06

Campus Viborg og Campus Horsens: 

Hanne Lindstrøm Jakobsen, uddannelses- og optagelsesvejleder

E: halj@via.dk
T: +45 87 55 36 82