Information til censorer ved VIA Pædagogisk Assistent uddannelse 

Information til censorer

Hent information vedrørende pædagogisk assistentuddannelserne Viborg og Horsens.

Er du censor ved VIA Pædagogisk assistent i Viborg eller Horsens?
Her finder du de relevante bekendtgørelser og cirkulærer samt de lokale undervisningsplaner og bestemmelser for afvikling af eksamen.

Regelsæt for pædagogisk assistentuddannelse

Afvikling af eksamen

Lokale undervisningsplaner

Se lokale undervisningsplaner for den pædagogiske assistentuddannelse

Timelønnet undervisning samt censorvederlag

Cirkulære om censorvederlag CIR nr. 12407 af 17/01/2001

Transportudgifter

Pædagogisk assistentuddannelse i Viborg og Horsens godtgør ikke udgifter til fly, medmindre der foreligger en aftale herom mellem censor og uddannelsesstedet.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed, kan du kontakte en af nedenstående:

Viborg:
Jane Hermann, uddannelsessekretær
E: jhe@via.dk 

Horsens:
Alis Nørgaard Kristensen, studiesekretær
E: alnk@via.dk