Optagelseskrav til VIA Pædagogisk Assistent uddannelse

Krav for at blive optaget

Læs om hvordan du bliver optaget på uddannelsen til pædagogisk assistent.

Du kan uddanne dig til pædagogisk assistent på to måder. Enten som EUD eller som EUV.

EUD

Hvis du er under 25 år, kan du tage uddannelsen som erhvervsuddannelse. Det hedder en EUD.

EUV

Hvis du er over 25 år, kan du tage uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne. Det hedder en EUV. Læs om de reglerne for optagelse på EUV:

EUV2 og EUV3

Hvis du allerede kender reglerne om optagelse på EUV, kan du læse om, hvordan du søger EUV2 og EUV3: