Optagelseskrav til EUD på VIA Pædagogisk Assistent uddannelse

Krav for at blive optaget

Uddannelsen varer to år og seks uger.

Hvis du søger ind på pædagogisk assistentuddannelsen EUD - som erhvervsuddannelse - skal du opfylde to krav: 

  • Du skal være under 25 år 
  • Du skal have bestået grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen

Uddannelsen varer normalt to år og seks uger.

Praktik og teori

Du kommer både til at gå i skole og være i praktik. Du bliver ansat af den kommune, hvor du skal arbejde.

Ansøgningsfrist og uddannelsesstart

Der er samme ansøgningsfrist på uddannelserne i Horsens og Viborg.
  • 15. maj for uddannelsesstart 1. august
  • 15. november for uddannelsesstart 1. februar

Sådan søger du ind

Du kommer ind på uddannelsen ved at søge en af de elevstillinger, som bliver slået op. Det er kommunerne, som slår disse stillinger op ca. en måned før ansøgningsfristen.
Find information og jobopslag her: 

Hedensted Kommune:

Horsens Kommune:

Odder Kommune

Vesthimmerlands Kommune:

Viborg Kommune:

Grundforløb 2

Husk at du skal have bestået grundforløb 2 på Social- og sundhedsuddannelsen.
Find information om grundforløbene:

Kontakt

Har du spørgsmål om pædagogisk assistentuddannelsen:
Kontakt en uddannelsesvejleder