Cecilie er administrationsbachelor

Stilling: e-Vejleder under Børne- og Undervisningsministeriet

Uddannelse: Administrationsbachelor

Jeg elsker uforudsigeligheden i mit job! Det er en kæmpe udfordring at skulle vejlede i hele uddannelseslandskabet, og den udfordring synes jeg er sjov. Jeg er meget nysgerrig på mennesker og deres historier og jeg er får et kick af at mærke at min vejledning hjælper dem videre på deres vej.
Cecilie Knop om sit job som e-Vejleder i Børne- og Undervisningsministeriet.

Et uforudsigeligt job med udfordringer

Mit job 

Jeg er uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration. Jeg sad som elev på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvor jeg arbejdede med studieadministration. Her blev jeg nysgerrig på studievejledernes arbejde. Vi havde en praktikant, der læste offentlig administration og de ting hun kunne fortælle om uddannelsen lød spændende. SÅ da jeg fandt ud af, at jeg kunne vælge at specialisere mig inden for uddannelses- og erhvervsvejledning, var jeg sikker på, at det var en uddannelse for mig. 

Og i dag arbejder jeg så som eVejleder i eVejledning under Børne- og Undervisningsministeriet.

Vejledning i alt med uddannelse

I mit arbejde vejleder jeg om uddannelse - i alt fra folkeskole til efteruddannelsesniveau. Vejledningen foregår både på mail, chat og via telefon. Min arbejdsdag består i at tage imod henvendelser fra vejledningssøgende og hjælpe dem videre.

Det kan være med konkrete svar på spørgsmål om hvilke krav, der er for at komme i gymnasiet. Eller hvad der kræves for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Til valg af videregående uddannelse, studerende, der er i tvivl om, de har valgt den rigtige uddannelse - og så til voksne, der ønsker at videreuddanne sig.

Vi vejleder også virksomheder, der vil oprette uddannelsesforløb for deres ansatte eller vil ansætte en elev.

Derudover foregår der en masse videndeling og sparring med kollegaerne. Som vejledere deltager vi også i supervision og holder os opdaterede om, hvad der sker i hele uddannelsesverdenen.

Uforudsigeligt job

Jeg elsker uforudsigeligheden i mit job! Jeg kan aldrig vide, hvilket menneske eller problemstilling jeg møder, når jeg tager telefonen eller modtager en chat. Det er en kæmpe udfordring at skulle vejlede i hele uddannelseslandskabet, og den udfordring synes jeg er sjov. Jeg er meget nysgerrig på mennesker og deres historier og jeg er får et kick af at mærke at min vejledning hjælper dem videre på deres vej.

Stor gavn af uddannelsens faglighed 

Jeg bruger mine grundkompetencer omkring organisationsteori, forvaltning, jura og økonomi til at forstå den ramme uddannelsesinstitutionerne agerer indenfor. Grunduddannelsen giver mig det store overblik og en indsigt i, hvordan den politiske organisation fungerer. I selve vejledningsarbejdet er det den læringsteori, jeg lærte på valgfagene og i min praktik, der dominerer. Det var her jeg lærte, hvordan man griber en vejledning an, hvilke etiske aspekter, der er ved at vejlede og det gav mig nogle helt konkrete værktøjer til, hvordan karrierelæring kan anvendes i en samtale, så den vejledningssøgende kommer tættere på en afklaring.

Under min praktik hos eVejledning var det egentlig ikke meningen, at jeg selv skulle lave direkte vejledning. Jeg skulle bare være med på sidelinjen. Men mine kompetencer og kendskab til både uddannelsessystemet og vejledningsteori gjorde, at jeg endte med at sidde og vejlede på lige fod med mine uddannede kollegaer. Min baggrund som elev på Københavns Universitet er en stor fordel, fordi jeg har praktisk kendskab til universitetsverdenen, men min forståelse for det politiske system er også en stor styrke.

Praktikken blev indgang til mit job

Jeg var i praktik hos eVejledning undervejs på uddannelsen og blev derefter ansat som studentermedhjælper resten af min studietid. Da jeg blev bachelor i januar 2019, blev jeg fastansat som fuldtidsvejleder, men nu har jeg valgt at læse videre og tage en kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab på DPU/Aarhus Universitet.

Havde jeg ikke skiftet til VIA tror jeg ikke, at jeg var kommet ind på min kandidatuddannelse.

Cecilie Knop er uddannet administrationsbachelor hos VIA University College

Studiejobs under uddannelsen

  • Studieadministrativ medarbejder på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Studieadministrativ medarbejder på de digitale uddannelser på Københavns Erhvervsakademi
  • eVejleder, eVejledning, Styrelsen for it og læring, Børne- og Undervisningsministeriet.

Mine råd

  • Dit studiejob eller dit praktiksted spiller en stor rolle i forhold til dine chancer for at få job efterfølgende. Mange af dem, jeg har læst med, er blevet ansat der, hvor de var i praktik eller har arbejdet undervejs på studiet.

  • Vær åben og nysgerrig og vær ikke bange for at gå efter det, du gerne vil have. Jeg læste størstedelen af min uddannelse på Københavns Professionshøjskole, men pendlede til Aarhus og Odense for at tage valgfag. Da jeg skulle skrive bachelorprojekt, søgte jeg om overflytning til VIA, da skolen i København krævede, at jeg skrev projektet indenfor et af grundfagene. Og jeg ville skrive en vejledningsfaglig opgave - og det måtte jeg gerne på VIA.

  • Det er okay og helt normalt, at du ikke synes, at studiet er 100% fedt hele tiden. Nogle moduler er bare mere spændende end andre, og selvom du til tider ikke kan se mening med galskaben, så findes den altså alligevel!