Line Blaabjerg Falk

Stilling: Sundhedskonsulent og projektleder, Folkesundhed Aarhus
Uddannelse: Ernæring & SundhedsuddannelsenMit job

Jeg har valgt at uddanne mig som professionsbachelor i Ernæring & Sundhed, fordi jeg altid har haft en interesse i mad og måltider. Jeg synes, det er spændende, dels hvad det er for noget mad vi spiser, og hvad vi kan bruge det til. Og dels hvilken betydning måltidet har for mennesker.

Alle har en mening om mad og måltider, og om hvad der er godt og ikke godt. Det er fedt, fordi man aldrig får lov at hvile på en sovepude og blot gøre tingene, som vi plejer. Vi arbejder hele tiden med at finde nye veje og ny viden, og det er et område der aldrig står stille.

Tværfaglighed betyder meget. Det er vigtigt at kunne se mad og måltider ind i forskellige kontekster.
Det er så vigtigt at se det hele menneske med alle vaner og hele dagligdagen, hvis vi vil kunne gøre en forskel.

Line Blaabjerg Falk er sundhedskonsulent og projektleder hos Folkesundhed Aarhus


Jeg er lige blevet projektleder på et nyt projekt om bedre måltidsrammer for hjemmeboende ældre. Det bliver et virkelig fedt projekt, og jeg glæder mig til, at jeg skal have fingrene i det.

Derudover er jeg sundhedskonsulent på vores arbejdspladsindsats, hvor vi samarbejder med offentlige og private virksomheder i Aarhus Kommune om sundhedsfremme og forebyggelse.


Jeg vil rigtig gerne være med til at adskille mad og måltider fra noget, der nogle gange kan blive næsten helt religiøst. Mad er bare mad, og alt er tilladt. Det handler om mængderne og nydelsen.


Mine råd

  • Tværfaglighed betyder meget. Det er vigtigt at kunne se mad og måltider ind i forskellige kontekster. Mad kan meget selv, men det kan endnu mere i samarbejdet med alle mulige andre faggrupper, så prøv at udforske så meget som muligt, eksempelvis gennem frivilligt arbejde og praktikkerne.

  • Vær klar på, at meget på uddannelsen er sundhedspædagogik. Jeg synes, det er meget vigtigt. Vi kan aldrig få et menneske til at bevæge sig i en sund retning, hvis fødderne vender i den modsatte retning, og det skal man have forståelse for.
    Det er så vigtigt at se det hele menneske med alle vaner og hele dagligdagen, hvis vi vil kunne gøre en forskel. Som Kierkegaard sagde: ”At man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”